of 64120 LinkedIn

Circulair als middel voor lokale uitdagingen

Met ons consumptiegedrag in Nederland verbruiken we 3,6x zoveel grondstoffen per jaar als de aarde ons in verhouding kan leveren. Ons grondstoffenverbruik is dus vele malen hoger dan op aarde beschikbaar. Inmiddels zijn we ons allen bewust dat dit niet oneindig vol te houden is en dat we circulair met onze grondstoffen om moeten gaan. Grondstoffen opnieuw blijven gebruiken in plaats van weggooien. Maar we handelen er nog maar beperkt naar en wees eens eerlijk: “in hoeverre hebben we momenteel last van deze naderende grondstoffen schaarste?”

Afbeelding

 

Ook de doelstelling van Rijk staan eigenlijk maar ver van ons bed. Vijftig procent circulair in 2030 en honderd procent circulair in 2050. Maar wat betekent dat voor jou en mij in het hier en nu? Er is een kloof tussen de wereldwijde grondstoffenschaarste en de Rijksdoelen en ambities en doelen op lokaal niveau.

 

Hoe kun je dan toch lokaal met circulair aan de slag? Door circulair als middel te zien om je lokale doelen te bereiken of kansen te benutten. Vorige week mocht ik in het Makersdistrict, het Merwe Vierhavengebied in Rotterdam, hier iets over vertellen. Een voormalig havengebied waar veel creatieve en circulaire bedrijvigheid is zoals Buurman, Groencollect en Evides dat lokaal water zuivert. Komende jaren wordt het gebied ontwikkelt tot binnenstedelijk woongebied. De gemeente heeft samengevat in dit gebied de volgende doelstellingen:

  • Innovatieve bedrijvigheid aantrekken en faciliteren
  • Werkgelegenheid creëren
  • Een open innovatiemilieu realiseren
  • Een stedelijk woonmilieu realiseren
  • Het gebied als proeftuin voor de circulaire toekomst van de stad

 

Circulair kan heel goed als middel dienen om bovenstaande doelen te bereiken. Enkele voorbeelden:

  • Circulair als middel inzetten om bedrijven aan te trekken. Bedenk alleen goed welke bedrijven. De aanwezigheid van specifieke afvalstromen van de huidige maakindustrie kan als grondstof dienen voor nieuw aan te trekken bedrijven of andersom. De aanwezigheid, of mogelijke afzet van grondstoffen bepaald dus mede de locatiekeuze. Idee: moet dit geen standaard onderdeel van Funda Business worden?
  • Circulaire activiteiten vragen om arbeid, denk aan inzameling en distributie van grondstoffen, reparatie en onderhoud van bijvoorbeeld fietsen of meubels en voedselproductie voor de Voedselbank om de hoek.
  • En als er dan toch gebouwd gaat worden, doe het dan zo circulair mogelijk met partners die op een hoger schaalniveau dan het gebied, sloop- en bouwopgaves aan elkaar koppelen.

 

Het M4H gebied is een mooi voorbeeld waarbij circulair een middel is om de doelstellingen van de gebiedsontwikkeling te realiseren. Dit zou voor ieder project, gebied of gemeente bepaald moeten zodat circulair als methode ingezet kan worden en we met lokale toegevoegde waarde het globale grondstoffenprobleem te lijf gaan.

 

Geloof jij ook in circulair als middel voor je lokale opgaven? Neem contact met ons op en wij helpen je. Je zal merken dat je mensen om je heen meekrijgt in jouw circulaire ambities.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers