of 63082 LinkedIn

Centrumvisie maakt Teylingen toekomstbestendig

Centrumvisie maakt Teylingen toekomstbestendig. De uitvoering van de visie gaat nu starten
Over Morgen Reageer

De centra van Sassenheim, Voorhout en Warmond gaan een glansrijke toekomst tegemoet als vitale centrumgebieden. De gemeenteraad heeft ingestemd met de centrumvisie voor de gemeente Teylingen. Adviseur Annemiek Hoitinga: ‘De uitvoering van de visie gaat nu starten. Ons werk wordt beloond en de gemeente mag trots zijn dit haar inwoners te kunnen bieden.’

De gemeente Teylingen heeft twee jaar gewerkt aan een visie voor de toekomst. Onlangs werd een besluit genomen in de Raad over het uitvoeringsprogramma. Maar liefst 12 miljoen (ruim 1,5 miljoen voor de korte termijn en bijna 11 miljoen voor de lange termijn) wordt gestoken in het toekomstbestendig maken van de centra. Over Morgen is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze bijzondere centrumvisie.

 

Het tij is te keren

Annemiek Hoitinga, adviseur gebiedsontwikkeling: ‘De gemeente Teylingen laat met deze visie zien dat je als gemeente echt concreet werk kunt maken van de vitaliteit van centra. Veel steden en dorpen worstelen met hun relevantie en raken hun aantrekkelijkheid kwijt. Dit is een proces wat al jaren aan de gang is, maar nu door corona wordt versterkt. Het is nu voor centra nog belangrijker geworden om een kwaliteitsslag te maken, zodat bezoekers liever fysiek naar de winkels gaan, dan online bestellen. Maar het tij is te keren. Door samenwerking en het maken van duidelijke keuzes kun je van het centrum weer een aantrekkelijke plek maken om te wonen, werken en leven. Een centrum is echt meer dan een winkelgebied.’

Een goed participatieproces

De centrumvisie Teylingen is door de gezamenlijke wethouders en burgemeester van Teylingen ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het is echt een integrale visie geworden waarin de kracht van de elke dorpskern wordt benut.

 

Wethouder Marlies Volten: “De aanpak van Over Morgen heeft ervoor gezorgd dat de Centrumvisie veel draagvlak heeft, zowel onder inwoners als onder ondernemers. Over Morgen heeft veel tijd besteed aan gesprekken met inwoners en andere partijen die we anders mogelijk niet hadden gesproken. Hierdoor is Over Morgen niet alleen van meerwaarde geweest voor de visie zelf, maar ook voor het participatieproces. Veel mensen vonden het fijn om, naast ambtenaren van de gemeente, met externe experts te praten. Over Morgen zocht de samenwerking met een retailexpert, wat het vertrouwen bij ondernemers ten goede kwam, en een stedenbouwkundige, die visueel kon maken waar we het nu precies over hadden. Ook voor het college en de raad was dit een waardevolle toevoeging.”

 

Afbeelding

 

Omgevingswet

In de totstandkoming van de centrumvisie is al vooruitgelopen op de nieuwe Omgevingswet, waarin participatie een nadrukkelijke rol krijgt. Annemiek: ‘We hebben ontzettend veel verschillende participatie-acties ondernomen om het geluid van de inwoners te kunnen horen. Van visiegroepen per dorp tot enquêtes onder jongeren, marktkraampjes op het plein, burgerpanels, passantenonderzoeken, webinars, noem maar op. Hierdoor ontstond een heel goed beeld van wat de verschillende dorpen nodig hebben om een mooie toekomst tegemoet te gaan.’

 

In het traject werkten we samen met het stedenbouwkundig bureau SAB en een retaildeskundige van het Expertteam winkelgebieden.

Slimme combinaties van opgaven

Er is naast de centrumvisie ook een uitvoeringsprogramma vastgesteld met hoofddoelstellingen, onderverdeeld in korte-, middellange en langetermijn acties en prioriteiten per kern. Daarnaast is er een kostenraming opgesteld, gekeken naar welke partij het voortouw neemt en onderzocht hoeveel fte’s nodig zijn om het uitvoeringsprogramma in de praktijk te brengen.

 

De adviseurs van Over Morgen zijn trots op het eindresultaat: ‘We laten met deze centrumvisie zien dat je door het gebied centraal te stellen, huidige en toekomstige ontwikkelingen kan inpassen, zoals heftige regenval door klimaatverandering, krapte op de woningmarkt, de groeiende behoefte om elkaar te ontmoeten in het centrum en het vertrek van winkels in de binnenstad. We hebben er alles aan gedaan om de kracht van de samenleving te gebruiken zodat er een toekomstbestendig en gedragen plan is ontstaan. Ik kan niet wachten om de eerste acties te zien, want het gaat uiteindelijk om het resultaat en de meerwaarde die een visie geeft aan het gebied.’

 

Afbeelding

 

De centrumvisie voor gemeente Teylingen is een voorbeeld voor andere gemeenten. Het beschrijft voor elke kern een unieke signatuur, is breed gedragen door de samenleving en actiegericht. Het geeft richting aan toekomstbestendige centra, wat juist met de waarschijnlijk voor een deel blijvende gevolgen van corona op centrumgebieden van grote meerwaarde is.

Lees hier meer over het uitvoeringsprogramma en de centrumvisie van Teylingen

 

Wil jij ook aan de slag met een vitale binnenstad? Neem dan contact op met Annemiek of bekijk onze brochure hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers