of 63966 LinkedIn

Benut de kracht van de regio bij klimaatadaptatie breder

Benut de kracht van de regio bij klimaatadaptatie breder.
Over Morgen Reageer

Regionale samenwerking is rond de opgave klimaatadaptatie al op veel plekken sterk verankerd. De ‘regio’ is een belangrijke schakel tussen het nationale en lokale schaalniveau. De adviseurs van Over Morgen zien kansen om die samenwerking nóg beter te benutten, door verbinding te maken met andere regionale opgaven.

De ‘regio’ is belangrijk als het gaat om klimaatadaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, waarin het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken aan klimaatadaptatie, stelt niet voor niets 42 werkregio’s centraal in de aanpak. Deze werkregio’s komen vaak voort uit de samenwerkingen in de afvalwaterketen die rond 2009 met het Nationaal Bestuursakkoord Water als drijvende kracht ontstonden.

Klimaatadaptatie en de regio

Voor die regionale samenwerkingen was klimaatadaptatie een nieuw onderwerp dat veel meer afstemming bovengronds vergde. Klimaatadaptatie vraagt namelijk om interactie tussen bijvoorbeeld groenbeheer, mobiliteit en water. Het vraagt om het verleiden, stimuleren of verplichten van bewoners en bedrijven om regenwater vast te houden en te infiltreren.

 

En het vraagt om een goede verankering in alle ruimtelijke instrumenten, van omgevingsvisie tot omgevingsplan. Daarom benaderen sommige werkregio’s klimaatadaptatie niet vanuit water en riolering, maar vanuit ruimtelijk-economische samenwerking.

 

Dat sluit aan bij onze visie: bij Over Morgen benaderen we klimaatadaptatie vanuit disciplines als gebiedsontwikkeling, Omgevingswet en regionale samenwerking rondom de energietransitie, circulariteit en duurzame mobiliteit.


Impulsregeling klimaatadaptatie

De werkregio’s kunnen in 2021, 2022 en 2023 geld uit het Deltafonds aanvragen via de zogeheten Impulsregeling. In deze regeling is € 200 mln beschikbaar voor fysieke maatregelen die het risico op wateroverlast, droogte en/of overstroming verminderen. Over Morgen-adviseur Maarten Verkerk was betrokken bij de totstandkoming van de impulsregeling, de try outs om de regeling te testen en de webinars die in regio’s zijn gegeven vanuit het Deltaplan.

 

Hij ondersteunt momenteel enkele werkregio’s bij het indienen van de aanvragen: “De impulsregeling geeft ondanks al zijn mitsen en maren wel een impuls aan de regionale samenwerking in de werkregio’s. Er is geld beschikbaar en de opgave van klimaatadaptatie is groot.”

 

De partijen in de werkregio’s staan klaar om maatregelen te treffen die deels vanuit de impulsregeling gefinancierd kunnen worden. Dat vergt wel overleg in de regio: waar gaan we het geld op inzetten? Wie krijgt welk deel? Wat is een logische verdeling? Wat gun je elkaar? Vanuit Over Morgen begeleiden we werkregio’s in dat proces.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers