of 63000 LinkedIn

Benchmark Zon op Dak

Benchmark Zon op Dak. 5% meer zon op bedrijfsdaken gerealiseerd. Nog te veel daken onbenut
Over Morgen Reageer

5% meer 'zon' op bedrijfsdaken gerealiseerd.

Het realiseren van zonnepanelen op daken is een belangrijke pijler in de energietransitie. De Benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken 2021’ van Over Morgen laat zien hoe het er in de praktijk voor staat. Er is sprake van een stijging van ca. 5% dakoppervlak waarop zonnepanelen gerealiseerd zijn en er is 11% meer dakoppervlak SDE-subsidie toegekend ten opzichte van 1,5 jaar geleden.  

Uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken 2021’ blijkt dat circa 12% van het theoretisch potentiële dakoppervlak van bedrijfsdaken momenteel is voorzien van zonnepanelen en dat er voor 28% theoretisch potentieel* dakoppervlakte SDE+(+) subsidie is toegekend.

 

In de benchmark 2019 was er ca. 6,5% van het theoretisch potentieel dakoppervlak voorzien van zonnepanelen en voor 17% van deze dakoppervlakte een SDE+ subsidie toegekend. We zien in 1,5 jaar een stijging van 5% in realisatie en 11% meer SDE-toekenningen.
De benchmark laat zien hoe gemeentes het doen op het gebied van zon op grote daken en in welke mate zij afgelopen 1,5 jaar zijn gestegen. Ook de toename op provinciaal niveau is in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de stijging in de provincie Utrecht het grootst is, gevolgd door provincie Limburg en provincie Zeeland.

Nog te veel daken onbenut

“De stijging van zonnepanelen op bedrijfsdaken is bemoedigend. Maar het tempo ligt nog te laag en we zien nog te veel daken onbenut liggen. Wij willen ook die vol met zonnepanelen krijgen en zo de energietransitie een impuls geven. Provincies en gemeenten kunnen hier als aanjager een belangrijke rol in vervullen”, zegt Wieland Koornstra, adviseur van Over Morgen.

 

De adviseurs van Over Morgen helpen hierbij door inzicht te geven in de potentie en dakeigenaren te adviseren en te ontzorgen. In 2020 hebben we onder andere de provincies Noord-Holland, Gelderland en Groningen en de gemeente Maastricht geholpen. “Maar met enkel inzetten op zon op dak gaan we onze landelijke ambities niet halen, ook zon op grond en andere vormen van duurzame energie opwek zijn nodig”, stelt Koornstra. In deze handreiking leggen we uit hoe we van de theoretische potentie naar de realistische potentie toewerken. Deze realistische potentie komt uit op circa 45%. Er is dus meer nodig.

Provincies, RES-regio’s en gemeenten zijn aan zet

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen, moet er dus meer gebeuren. Niet alleen bij zon op dak, maar ook bij zon op grond en andere vormen van duurzame opwek kunnen overheden een aanjagende rol pakken.

 

Er zijn diverse vormen mogelijk. Zo werkt Over Morgen met de gemeente Midden-Drenthe aan de realisatie van haar eigen zonnepark en is provincie Noord-Holland bezig met de ontwikkeling van zonnepanelen op een wegberm in de gemeente Haarlemmermeer. Dit heeft voordelen als lokale afzet van energie, er is meer regie op het betrekken van inwoners en financiële participatie en de lusten komen terecht binnen de gemeente. “Overheden kunnen dus zelf ook actief aan de slag met eigen gronden en gebouwen. Belangrijk is dat er een integrale afweging gemaakt wordt, met oog op andere opgaven en kansen”, stelt Koornstra.

Realistisch en integraal oplossen

Ook de RES-regio’s – die nu volop bezig zijn met het toewerken naar de RES’en 1.0 – zijn natuurlijk aan zet. Zon op dak is een belangrijke pijler in de energietransitie en heeft ook een groot aandeel in de concept RES’en. De theoretische potentie is groot, maar zoals beschreven in een eerder artikel zijn daar ook kanttekeningen bij te plaatsen. Daarom is het belangrijk om kritisch naar deze theoretische potentie te kijken en dit te doorgronden. In de handreiking geven we daar handvatten en aanbevelingen voor. Door realistisch en integraal te blijven kijken, komen we steeds een stapje verder.Ga naar de Benchmark zon op bedrijfsdaken 2021 en bekijk hoe elke gemeente afzonderlijk scoort en hoe dit is gegroeid.

Wil je zelf aan de slag of heb je vragen? Neem dan contact op met Wieland Koornstra of Jan Jaap Wesselink.

Toelichting
In de benchmark is op gemeenteniveau gekeken naar het percentage van het theoretisch beschikbare dakoppervlak dat op dit moment gebruikt is voor de opwek van zonne-energie. Hierbij maken we de kanttekening dat een deel van de bedrijfsdaken niet benut kan worden, door bijvoorbeeld onvoldoende draagkracht van de dakconstructie, een te grote afstand tussen het pand en het elektriciteitsnet te of onvoldoende netcapaciteit.

 

* Met theoretische potentieel dakoppervlak bedoelen we de potentie puur op basis van het dakoppervlak. Om een beeld te krijgen van het realistische potentieel dient er o.a. rekening gehouden worden met de verzwaring van de aansluiting, de dakconstructie, de netcapaciteit, etc. Meer informatie hierover is te vinden in deze handreiking.

 

Contactpersoon

Wieland Koornstra

Jan Jaap Wesselink

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers