of 58952 LinkedIn

Bang voor natte voeten? Anticipeer op autonoom vervoer!

Nederland bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Dat moet ook, want uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid regen in piekbuien sneller toeneemt dan tot nu toe is aangenomen. Vooral in een stedelijke omgeving met veel verharding is het lastig om de waterafvoer van piekbuien geleidelijk op te vangen. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie eist dan ook van gemeenten dat zij een stresstest doen om de knelpunten bij o.a. wateroverlast in beeld te brengen.

Toevoeging van meer groen in de openbare ruimte kan bijdragen aan de geleidelijke afvoer en opvang van regenwater. De woonwijk Kop Zuidas in Amsterdam bijvoorbeeld gebruikt een zogenaamde watervertragende groenstrook. Dit is een strook waar het water wordt opgevangen en voor maximaal 24 uur blijft, waarna het geleidelijk in de bodem infiltreert. Door het tijdelijk opvangen van regenwater ontlast de groenstrook het hemelwaterriool. Ook internationaal wordt er in steden al meer aandacht besteed aan groenbeleid. Steden als New York, Barcelona en Hamburg investeren in vergroening van woonblokken door bijvoorbeeld parkeernormen te verlagen, ruimte te bieden aan hoofdzakelijk langzaam verkeer en verharding te transformeren naar groen.

 

Openbaar groen helpt dus om hemelwater op te vangen. Maar uit recent onderzoek van Universiteit Wageningen is gebleken dat in woonwijken in de Randstad een stuk minder groen is dan in de rest van Nederland. Uit een eerder onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek al dat de zogenaamde groennorm uit de Nota Ruimte van 75 m2 groen per woning, in meerdere gemeenten niet wordt gehaald. Nu telt Nederland een oppervlak van bijna 100 miljoen m2 openbare ruimte waarop auto’s stilstaan. We hebben het dan niet over de files, maar over de ongeveer 10 miljoen openbare parkeerplaatsen die structureel zijn ingeruimd voor stilstaand blik. Wellicht heeft u er al iets van meekregen, maar de deelauto en de autonome auto zijn in opkomst. Deze technologieën leiden op termijn hoogstwaarschijnlijk tot gedeeltelijke vrijval van parkeerruimte. Want wanneer je een auto deelt met anderen, heeft niet iedereen een eigen parkeerplaats meer nodig. En wanneer de auto zichzelf kan besturen, hoeft deze nauwelijks meer stil te staan.

 

Stelt u zich het straatbeeld in uw buurt eens voor, wanneer een deel van de parkeerplaatsen wordt getransformeerd naar groen. In gebieden waar groen schaars is, kan dit een oplossing zijn om de groennorm uit de Nota Ruimte te realiseren. Met de toevoeging van groen in uw buurt neemt daarmee de capaciteit voor wateropvang toe. In de kaarten hieronder is voor een willekeurige gemeente in Nederland de potentie in beeld gebracht. We zien in dit voorbeeld dat in acht wijken de transformatie van parkeerplaatsen naar groen resulteert in het behalen van de groennorm. In de overige wijken is dit helaas niet het geval. Mogelijk zijn daar de bestaande parkeernormen al vrij laag óf zijn de groenvoorzieningen daar beperkt. We zien dit vooral in de binnensteden en minder in de woonwijken. Dit is ook goed te zien in de kaarten hieronder. Transformatie van parkeerruimte naar groen is voor deze gebieden dan ook niet de enige oplossing, maar is wel een eerste stap in de goede richting.

 

 

Alle maatregelen zijn meer dan welkom in de voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. De opkomst van deelauto’s en autonome auto’s maakt toevoeging van groen mogelijk door de verwachte afname van de parkeerbehoefte. Het verkennen van de mogelijkheden voor transformatie van parkeerruimte naar groen is wat ons betreft zeker de moeite waard om de capaciteit van wateropvang te vergroten. Kortom, bent u bang voor natte voeten? Anticipeer op autonoom deelvervoer!

 

Contactpersonen:

Ferdinand Michiels: 06 58 96 06 09 | mail
Daniël Scheerooren: 06 10 10 82 48 | mail


Over Morgen visualiseert en analyseert de ruimtelijke effecten van de energietransitie, onder andere op het gebied van mobiliteit. Over Morgen acht de komst van autonoom vervoer en deelmobiliteit evident en ontwikkelt -naast een GIS-tool voor de realisatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen- een analysetool voor de ruimtelijke impact van autonoom vervoer. Benieuwd wat dit voor u kan betekenen of heeft u ideeën over de verdere ontwikkeling van deze tool? Neem gerust contact op!


Foto door Wouter Hoogstra

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers