of 65101 LinkedIn

Arie-Willem Bijl

‘The social impact' van stedelijke- en gebiedsvernieuwing is de drijfveer van Arie-Willem. Hij werkt aan strategieën gericht op waardecreatie en heeft ervaring in gebiedstransformatie en placemaking in combinatie met stimulering van lokale economieën en sociaal ondernemerschap. In verschillende samenwerkingsverbanden ontwikkelt Arie-Willem innovatieve programma's en instrumenten gericht op flexibele ontwikkeling en tijdelijk ruimtegebruik. Binnen de overheid verbindt hij maatschappelijke opgaven aan stedelijke vernieuwing. Arie-Willem kent de overheid vanuit zijn eigen politieke en bestuurlijke ervaring, maar ook vanuit het perspectief als initiatiefnemer. 

ariewillem.bijl@overmorgen.nl / 06 51 58 49 69

LinkedIn


  • Toekomstbestendig bouwen: hoe wonen en leven we over 20 jaar?

    3 reacties

    De ontwikkelingen in onze leefomgeving kunnen we aan de hand van data inzichtelijk maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om te analyseren wat er speelt en hoe we met onze blik vooruit kunnen bouwen. Wij hebben in de paper ‘Toekomstbestendig bouwen: hoe wonen en leven we over 20 jaar’ een eerste schets gemaakt van de aandachtspunten van 3 type ontwikkelingen. In ons kleine land bestaan grote verschillen in demografische ontwikkelingen en dus vraag naar woningen. De prognoses tot 2040 van het Planbureau voor de leefomgeving tonen variaties. In onderstaande datavisualisatie is te zien dat er grofweg 3 type ontwikkelingen in de woningbouwopgave zijn; krimp, business as usual en groei. Een startpunt voor maatwerk op lokaal niveau.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers