of 59250 LinkedIn

Wetsvoorstel Omgevingswet

Reageer

Afbeeldingmr. M.J. Tunnissen (Mark)

 

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op dinsdag 17 juni jl. het wetsvoorstel 'Omgevingswet' (Kamerstukken II 2013 - 2014, 33 962, nr. 2, te raadplegen via overheid.nl) naar de Tweede Kamer gestuurd. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Het wetsvoorstel biedt een fundament voor de bundeling van het omgevingsrecht in één wet, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dat heeft gedaan voor het algemene bestuursrecht.

De voorgestelde Omgevingswet integreert de gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Het wetsvoorstel moet tot betere mogelijkheden leiden voor integraal beleid, tot een betere bruikbaarheid en een vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld en procedures worden versneld.

 

De stelselherziening in het omgevingsrecht omvat meer dan alleen dit wetsvoorstel. Het toekomstige wettelijke stelsel wordt gevormd door wet en uitvoeringsregelgeving samen. Er zijn inmiddels ook stappen gezet in het ontwerpen van de uitvoeringsregelgeving. De uitvoeringsregelgeving (algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen) bevat onder meer de normen waar bestuursorganen, burgers en bedrijven in de praktijk mee te maken zullen krijgen. Voorts wordt in de uitvoeringsregelgeving bepaald welke procedures gelden voor welke besluiten en waaraan aangevraagde omgevingsvergunningen worden getoetst. De uitvoeringsregelgeving is daarmee belangrijk en medebepalend voor de werking van het stelsel als geheel en voor het behalen van de doelstellingen van de stelselherziening.

 

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot het wetsvoorstel en de uitvoeringsregelgeving.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding