of 59250 LinkedIn

Toetsingskader omgevingsvergunning

Reageer

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 mei 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:4101

In de onderhavige zaak worden de volgende twee vragen door de rechtbank beantwoord:
 
1. Is sprake van onlosmakelijke samenhang bij de activiteit ‘vergunningvrij bouwen’ en ‘planologisch strijdig gebruik’ ?

2. Bestaat er een rangorde tussen de binnenplanse afwijking en de ‘kruimelgevallenregeling’?

Er was een aanvraag ingediend voor de legalisering van bijgebouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: het college) heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit planologisch strijdig gebruik, waarbij het college heeft overwogen dat de aangevraagde activiteit bouwen vergunningvrij is. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning verleend.

In beroep voeren eisers aan dat het college het bouwplan ten onrechte heeft gesplitst in de activiteit bouwen en de activiteit planologisch strijdig gebruik, terwijl deze activiteiten op grond van artikel 2.7 van de Wabo onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het college stelt zich op het standpunt dat voor de activiteit bouwen geen vergunning nodig is op grond van artikel 3 lid 1 van bijlage II van het Bor, zodat het college slechts hoefde te toetsen of een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik kon worden verleend. Het college is aldus van mening dat een afzonderlijke beoordeling is toegestaan. Met verwijzing naar de wetsgeschiedenis, volgt de rechtbank het college.

Voorts stellen eisers dat het college had moeten toetsen of een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan mogelijk was, nu het vigerende bestemmingsplan ook een dergelijke binnenplanse afwijkingsmogelijkheid bevat. Het college stelt zich op het standpunt dat de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid niet van toepassing is, alleen al omdat het college de omgevingsvergunning heeft gebaseerd op de ‘kruimelgevallenregeling’. Ook hierin volgt de rechtbank het college. Volgens de rechtbank bestaat geen rangorde tussen de binnenplanse afwijking (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo) en de ‘kruimelgevallenregeling’ (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding