of 59250 LinkedIn

Strijdig planologisch gebruik niet beloond met omgevingsvergunningvrij bouwen

Reageer

Afbeeldingmr. B. Veldman (Brigitte)

 

ABRS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:173

Uit deze uitspraak volgt dat in bouwwerken die in strijd met planologische regelgeving worden gebruikt, niet omgevingsvergunningvrij kan worden gebouwd, ook al vallen de werkzaamheden onder één van de uitzonderingsgevallen als genoemd in de artikelen 2 en 3 van bijlage II behorende bij het Bor.

Bij besluit van 26 september 2011 had het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel (hierna: het College) aan belanghebbende een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een woongedeelte in een pand in een caféruimte. Omdat dit beoogde gebruik in strijd was met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, had het College een omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1, aanhef en onder a, sub 1 van de Wabo. Het College was van oordeel dat voor de activiteit bouwen, waarop de aanvraag tevens betrekking had, geen omgevingsvergunning was vereist.

 

In de procedure bij de Afdeling betoogt appellant dat de rechtbank ten onrechte had geoordeeld dat voor het verbouwen van de achterruimte (om die geschikt te maken voor horeca-activiteiten) geen omgevingsvergunning was vereist. Hiertoe stelt appellant dat die ruimte op het moment dat de aanvraag werd ingediend al in strijd met het bestemmingsplan werd gebruikt en dat voor de bouwwerkzaamheden, hoewel die vallen onder de uitzonderingen als genoemd in artikel 3 van bijlage II Bor, gelet op het bepaalde in artikel 5 lid 2 van die bijlage, toch een omgevingsvergunning is vereist.

 

De Afdeling gaat hierin mee en oordeelt als volgt. Nu de achterruimte in strijd met artikel 2.1 van de Wabo werd gebruikt, heeft artikel 5 lid 2 bijlage II Bor tot gevolg dat de artikelen 2 en 3 van die bijlage niet van toepassing zijn. Onder verwijzing naar de tekst van artikel 5 lid 2 en de nota van toelichting bij het Bor, concludeert de Afdeling daarom dat ook een vergunning is vereist voor de activiteit bouwen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding