of 59130 LinkedIn

Planschade: waardevermindering door onbestemde angst

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

ABRvS 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1752, ECLI:NL:RVS:2017:1754, ECLI:NL:RVS:2017:1756, ECLI:NL:RVS:2017:1761

De Minister van EZ moest beslissen over een verzoek om vergoeding van planschade in verband met een door hem vastgesteld rijksinpassingsplan (RIP). Dat RIP maakte de aanleg van een nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsverbinding mogelijk. Bij de vaststelling van de schade liet de Minister buiten beschouwing de waardevermindering die veroorzaakt werd door de vrees van potentiële kopers voor hun gezondheid in verband met de hoogspanningsverbinding. Rechtbank en Afdeling laten dit besluit in stand. De Afdeling overweegt dat die vrees, ook indien zij feitelijk van invloed is op de waarde van de woning, in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang is: de onbestemde angst van toekomstige kopers speelt geen rol in de planologische vergelijking en dient buiten beschouwing te worden gelaten bij de vaststelling van een eventuele waardevermindering van een onroerende zaak.

In verband met het voorgaande werd ook voorbijgegaan aan taxaties die in het kader van de WOZ waren verricht. De Afdeling overweegt dat niet valt uit te sluiten dat bij die taxaties wel rekening is gehouden met de onbestemde angst van kopers voor het ontstaan van gezondheidsschade.

 

Hoewel deze uitspraak in lijn is met bestaande rechtspraak, verdient zij toch vermelding omdat daarin pregnant naar voren komt dat schade als gevolg van risico’s die niet wetenschappelijk zijn aangetoond buiten vergoeding blijft, zelfs indien die schade aantoonbaar is. De verzoeker betoogde dat dit onbillijk was. Ook dit betoog werd echter gepasseerd, waarbij de rechtbank overwoog dat een en ander in overeenstemming is met rechtspraak die voorafgaande aan de invoering van de Wro is gevormd en de wetgever kennelijk geen aanleiding heeft gezien om die rechtspraak gelijktijdig met de invoering van de Wro bij te stellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding