of 59130 LinkedIn

Planmaximalisatie bij planschade

Reageer

Hoe om te gaan met een planologische mogelijkheid tot realisering van geluidschermen.

 

Afbeeldingmr. W.E.M. Klostermann (Wim)

 

ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2574

Volgens vaste jurisprudentie moet bij het maken van de planvergelijking bij planschadekwesties uitgegaan worden van de maximale invulling van het oude bestemmingsplan (zie bijvoorbeeld: Afdeling Bestuursrechtspraak 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582, r.o.2.1). Slechts ingeval realisering van de maximale mogelijkheden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan aanleiding bestaan om van dit uitgangspunt af te wijken, aldus de Afdeling in diezelfde uitspraak, r.o. 2.3.

In de onderhavige zaak verzocht een eigenaar om planschade, omdat het nieuwe bestemmingsplan kon leiden tot verlies van uitzicht, door uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op voorheen agrarisch gebied mogelijk te maken. Er lag echter een provinciale weg tussen het perceel van de eigenaar en het nieuwe bedrijfsgebied, en het was in het oude plan planologisch mogelijk om langs die weg geluidsschermen op te richten. De door de gemeente ingeschakelde planadviseur had de mogelijkheid van deze geluidsschermen meegenomen in de planmaximalisatie, geconstateerd dat er geluidsschermen kónden komen, en dat er dus ook onder het oude plan verlies van uitzicht had kunnen optreden. De Afdeling Bestuursrechtspraak oordeelt hierover dat het aan het college was om aannemelijk te maken dat de realisatie van een geluidscherm of ander bouwwerk niet slechts een theoretische mogelijkheid is. Dat betekent dat het op de weg van het college lag om aan de hand van concrete voorbeelden aan te tonen dat het plaatsen van een geluidscherm langs een provinciale weg op enigszins vergelijkbaar plaats in Friesland wel degelijk voorkomt. Dat is een opmerkelijk oordeel. Ten eerste omdat de bewijslast voor de uitzondering op de planmaximalisatie gelegd wordt bij het college, in plaats van bij de aanvrager. Ten tweede omdat de omstandigheid dat van een mogelijkheid nog geen gebruik is gemaakt, kennelijk omdat daartoe geen aanleiding bestond, op zichzelf helemaal niet meebrengt dat dit gebruik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is uitgesloten. Met deze uitspraak in de hand zullen aanvragers van planschade die geconfronteerd worden met planmaximalisaties het college dus kunnen noodzaken om afdoende te motiveren (aannemelijk te maken) dat de maximale invulling niet slechts een theoretische mogelijkheid was.

Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met mr. Wim Klostermann, E: wim.klostermann@nysingh.nl | T: 038 425 92 49 | M: 06 51 59 73 10

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding