of 59130 LinkedIn

Omwonenden moeten nakoming kunnen afdwingen van het behoud van het groene karakter

Reageer
 
ABRvS 13 januari 2016; ECLI:NL:RVS:2016:21

Een interessante tussenuitspraak van de Afdeling. Het college van Den Haag verleent aan de Willem de Zwijgerschool een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º Wabo om 2 grasstroken (tot dan toe: openbare groenvoorziening) bij het schoolplein te betrekken en daaromheen een transparant hek van 1 meter hoogte te plaatsen.

Een omwonende komt daartegen in het geweer. Al diens betogen falen, behalve zijn beroep op het behoud van het groene karakter en de borging daarvan.
Het college gaat ervan uit dat het behoud van het groene karakter van de 2 stroken is gewaarborgd door de tussen de gemeente en de school gesloten huurovereenkomst. Daarin is bepaald dat het huidige groen en de bomen zullen worden gehandhaafd. Verder is overeengekomen dat het beheer en onderhoud voor rekening van huurder (de school) komen.

Maar, zegt de Afdeling, appellant (omwonende) is geen partij bij deze overeenkomst en kan dus geen nakoming daarvan afdwingen. Gelet hierop, heeft het college, zonder nadere voorschriften aan de omgevingsvergunning te verbinden, ten onrechte voldoende gewaarborgd geacht dat het groene karakter van de groenstroken behouden blijft.

Pas als vergunningverlener dus op! Het feit dat de gemeente nakoming kan afdwingen tot het behoud van het groene karakter, vindt de Afdeling onvoldoende. Ook derden / belanghebbenden moeten dat kunnen doen. Dat kan worden geregeld, door simpelweg aan de omgevingsvergunning alsnog het voorschrift te verbinden dat het huidige groen van de stroken gehandhaafd blijft. Als dit voorschrift niet zou worden nagekomen, kan de omwonende verzoeken om handhaving.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding