of 59250 LinkedIn

Omgevingswet aangenomen: gemeentelijke omgevingsvisie nu ook verplicht

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

Iets meer dan een jaar nadat het wetsvoorstel voor de Omgevingswet door Minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer is gestuurd, is het wetsvoorstel op 1 juli jl. aangenomen. Het wetsvoorstel wordt verder behandeld in de Eerste Kamer.

Zie voor de hoofdlijnen van de Omgevingswet het artikel van Mark Tunnissen van 8 juli 2014.

Het wetsvoorstel is op onderdelen gewijzigd door het aannemen van een aantal amendementen.
De aangenomen wet behelst onder meer de volgende belangrijke wijziging voor gemeenten. Het wetsvoorstel verplichtte het Rijk en de provincies al tot het opstellen van een omgevingsvisie. Kamerleden Dik-Faber en Albert de Vries dienden een amendement in dat ertoe strekt om het opstellen van een omgevingsvisie ook voor gemeenten verplicht te stellen (Kamerstukken II, 33 962, nr. 97). Dit amendement is aangenomen.


Tevens is met de aanname van een ander amendement van Dik-Faber verduidelijkt, dat per gemeente slechts één omgevingsplan mag worden gemaakt (Kamerstukken II, 33 962, nr. 20). Dit stond wel in de toelichting, maar bleek niet duidelijk uit de wettekst (artikel 2.4).


De Omgevingswet is onderdeel van de stelselherziening in het omgevingsrecht. Het toekomstige wettelijke stelsel wordt gevormd door de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving tezamen. De komende periode zal de uitvoeringsregelgeving verder worden uitgewerkt. Daarvan zullen wij u op de hoogte houden.

Mocht u behoefte hebben aan een (maatwerk)cursus over de Omgevingswet en de uitvoerings-regelgeving, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Nysingh of met Vera Textor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding