of 59250 LinkedIn

Indeling AMvB’s onder de Omgevingswet

Reageer

 

Op 22 augustus 2013 is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de voorlopige indeling van de AMvB’s onder de nieuwe Omgevingswet bekend gemaakt. Deze Omgevingswet heeft ten doel om de regels voor ruimtelijke projecten te bundelen en te vereenvoudigen. In de nieuwe wet zullen 15 bestaande wetten opgaan, zoals de Wabo, de Tracéwet en de Wet ruimtelijke ordening. Van ongeveer 25 andere wetten worden de onderdelen over omgevingsrecht overgeheveld naar deze wet. Eerder dit jaar is het conceptwetsvoorstel hiervan gepubliceerd.

Ook de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die onder deze wetten hangen zullen hiermee een transformatie ondergaan. Op het moment wordt aan een nieuwe indeling van de AMvB’s gewerkt door het ministerie van IenM in samenspraak met de VNG en de gemeentes. Hiervan is nu een eerste concept bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet per 1 januari 2018 in werking treedt. De nieuwe AMvB’s moeten tegelijk hiermee in werking treden.

 

Clustering
In de conceptindeling zijn de bestaande AMvB’s in drie verschillende AMvB’s geclusterd:

 

  • Omgevingsbesluit 
  • Besluit omgevingskwaliteit 
  • Activiteiten in de leefomgeving

 

Hierbij wordt een deel van deze AMvB’s gevormd door de huidige 117 AMvB’s in het omgevingsrecht. Een ander deel komt voort uit huidige wetgeving, zoals de Wet Geluidhinder en Wet bodembescherming. In principe wordt elke AMvB in zijn geheel ingedeeld bij een van de clusters. Voor een aantal geldt echter dat deze wordt opgesplitst over meerdere clusters. De inhoud van het huidige Besluit omgevingsrecht zal bijvoorbeeld over alle drie de verschillende AMvB’s verdeeld worden. Hierbij is niet bekendgemaakt welke specifieke onderdelen van de AMvB het dan betreft. Het huidige Activiteitenbesluit zal daarentegen in zijn geheel worden ondergebracht in de Activiteiten in de leefomgeving.

 

Een volledig beeld van de indeling is te vinden op de website van de VNG. In dit overzicht is weergegeven welke huidige AMvB’s in welke cluster komen en welk percentage ervan over gaat naar de nieuwe AMvB’s. Over de onderliggende verhouding tussen de AMvB’s en de systematiek die hieraan ten grondslag ligt, is nog niets bekendgemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding