of 59147 LinkedIn

Het zelf voorziend weigeren van een omgevingsvergunning bouwen

Reageer

Afbeeldingmr. M.J. Tunnissen (Mark)

 

ABRvS 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3054

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer is een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een woning. In beroep heeft de rechtbank zelf in de zaak voorzien door de beslissing op bezwaar te vernietigen, het primaire besluit waarbij de omgevingsvergunning is verleend te herroepen, de omgevingsvergunning alsnog te weigeren en te bepalen dat de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit. In de aangevallen uitspraak is niet uiteengezet waarom de rechtbank aanleiding heeft gezien zelf voorziend het primaire besluit te herroepen en de omgevingsvergunning alsnog te weigeren.

Uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat de Afdeling, voor wat betreft de vraag of de rechtbank zelf in de zaak had mogen voorzien, de lijn voortzet die al gold onder de WRO. De Afdeling overweegt namelijk als volgt:

“Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 11 maart 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH5485, is het zelf voorziend weigeren van een bouwvergunning alleen mogelijk als vast staat dat geen van de vrijstellingen kan worden verleend, ofwel omdat niet aan de toepassingsvoorwaarden voor het verlenen van vrijstelling is voldaan ofwel omdat het niet aanwezig zijn van de bereidheid van het bestuursorgaan vrijstelling te verlenen evident niet onredelijk is. De Afdeling ziet geen aanleiding deze jurisprudentielijn onder de Wabo niet voort te zetten.”

 

Ook onder de Wabo heeft dus te gelden dat het zelf voorziend weigeren van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen alleen maar mogelijk is als vast staat dat er geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo kan worden verleend, ofwel omdat niet aan de toepassingsvoorwaarden voor het verlenen van zo’n omgevingsvergunning met gebruikmaking van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1o, 2o of 3o van de Wabo is voldaan ofwel omdat het niet aanwezig zijn van de bereidheid van het bestuursorgaan om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo te verlenen evident niet onredelijk is.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Mark Tunnissen, E: mark.tunnissen@nysingh.nl | T: 026 357 57 19 | M: 06 12 64 52 14

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding