of 59250 LinkedIn

Afwijken negatief welstandsadvies kan op basis van individuele belangen

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:123

Deze uitspraak maakt duidelijk dat ook op basis van individuele belangen kan worden afgeweken van een negatief welstandsoordeel. Anders dan de rechtbank had geoordeeld, was het college volgens de Afdeling niet slechts bevoegd om af te wijken van een negatief welstandsoordeel op grond van overwegingen van algemeen belang, zoals economische of maatschappelijke belangen.

Voor het oordeel van de rechtbank was volgens de Afdeling geen grond te vinden in de tekst van artikel 2.10, eerste lid, aanhef en onder d van de Wabo en evenmin volgt dit uit de wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van die bepaling.

Het ging hier om een omgevingsvergunning die was verleend, ondanks dat het bouwplan in strijd was met de redelijke eisen van welstand. Enkele maanden voordat de omgevingsvergunning was verleend, had het college aan vergunninghouder medegedeeld dat voor het gedeeltelijk vervangen van het dak en de dakgoten van de woning op het perceel geen omgevingsvergunning was vereist. Tevens was geen bouwstop opgelegd, ondanks meerdere inspecties ter plaatse. Deze omstandigheden had het college in redelijkheid mogen meewegen bij de belangenafweging die ten grondslag lag aan het oordeel van het college dat de gevraagde omgevingsvergunning moest worden verleend, ondanks dat het bouwplan in strijd is met de redelijke eisen van welstand.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding