of 59250 LinkedIn

Aanpassing geurcontour bij omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging

Reageer
 

ABRvS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:388

In deze (tussen)uitspraak gaat het erom of het bevoegd gezag bij een besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging voorschriften kan verbinden.

De Afdeling bestuursrechtspraak beantwoordt deze vraag bevestigend. Wel wijst de Afdeling erop dat het karakter van de milieuneutrale wijziging met zich brengt dat deze voorschriften niet kunnen leiden tot ruimere toegestane milieugevolgen dan op grond van de bestaande omgevingsvergunning zijn toegestaan. Er bestaat echter geen belemmering om aan de vergunning voorschriften tot de bewuste milieuneutrale wijziging te verbinden, die wanneer van die vergunning gebruik wordt gemaakt, leiden tot beperktere toegestane milieugevolgen dan op grond van de bestaande omgevingsvergunning zijn toegestaan.

 

Dit is een verandering ten opzichte van de rechtspraak omtrent de 8.19 Wm-melding. Daarin werd er vanuit gegaan dat een door het bevoegd gezag geaccepteerde melding geen wijziging bracht in de bestaande milieuvergunning.
 

De Afdeling heeft zich er overigens in deze tussenuitspraak niet over uit hoeven laten hoever beperkende voorschriften mogen gaan. Dat zal mogelijk blijken uit de einduitspraak. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding