of 65101 LinkedIn

Stand van zaken kostenverhaalsregeling Omgevingswet

Stand van zaken kostenverhaalsregeling Omgevingswet.
Metafoor Reageer

Het parlement heeft de Aanvullingswet grondeigendom aanvaard. Daarmee is de hoofdmoot van de nieuwe kostenverhaalsregeling klaar. Er wordt nog gewerkt aan het Aanvullingsbesluit en de Aanvullingsregeling grondeigendom. In dit overzichtsartikel schetst Evert Jan van Baardewijk het beeld van de kostenverhaalsregeling voor zover het nu duidelijk is.

De nieuwe kostenverhaalsregeling van de Omgevingswet is nog niet helemaal klaar. Om een totaaloverzicht te hebben moet straks gekeken worden in de Omgevingswet (zoals gewijzigd door de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet), het Omgevingsbesluit (zoals te wijzigen door het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet) en de Omgevingsregeling (zoals te wijzigen door de Aanvullingsregeling).

 

Voor de interpretatie van dat alles moet dan ook de parlementaire geschiedenis worden nagegaan. De Omgevingswet regelt de hoofdzaken en principes, het Omgevingsbesluit regelt de uitwerking ervan (zoals de activiteiten die kostenverhaalsplichtig zijn) en de Omgevingsregeling bevat een uitvoeringsregeling; in dit geval alleen de regeling omtrent de begrenzing van plankosten.

 

In dit artikel ga ik na wat momenteel2 de stand van zaken van de kostenverhaalsregeling is. Vervolgens ga ik in op enkele onderdelen ervan, namelijk:

 

• art. 13.22 over financiële bijdragen aan de ontwikkeling van een gebied;

• art. 13.23 en 13.24 over financiële bijdragen in een omgevingsplan;

• art. 13.20 lid 3 over de wijze van terugbetaling bij afrekening kostenverhaal zonder tijdvak;

• enkele onderdelen van het Abg;

• de plankostenregeling van de Aanvullingsregeling.

 

In het praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling is over sommige onderdelen al uitgebreider geschreven. Dit artikel is vooral bedoeld als overzichtsartikel.

 

Lees hier het volledige artikel

 

Evert Jan van Baardewijk

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBolderweg 2

1332 AT Almere (gebouw A3)

T 036-5300211

 

www.metafoorro.nl

info@metafoor.nl 

Meer nieuws

Afbeelding

Ondersteuning bij gebiedsontwikkeling

Whitepapers