of 65101 LinkedIn

Grondexploitaties. De impact van het coronavirus

Grondexploitaties. Het effect van de coronacrisis op de markt en de daarbij behorende parameters
Metafoor Reageer

De economie wordt fors geraakt door de coronacrisis. De exacte impact is vooralsnog onbekend, maar dat we te maken krijgen met een economische neergang is zeker. Deze neergang is van invloed op woningprijzen, bouwkosten, huren van commercieel vastgoed en grondprijzen.

Eind 2019 hebben wij voor de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters van grondexploitaties de verwachte ontwikkelingen voor 2020 en verder afgegeven. De daadwerkelijke ontwikkeling van de parameters zal als gevolg van de crisis afwijken van deze prognoses. In de voorliggende update van de Outlook 2020 bespreken we het effect van de coronacrisis op de markt en de daarbij behorende parameters. Gegeven de onzekerheid over de duur van de restricties om het virus onder controle te houden, worden geen aangepaste parameters afgegeven, maar wordt volstaan met het kwalitatief beschrijven van de gevolgen voor de parameters.

 

In de tabellen die in dit rapport zijn opgenomen wordt aan de hand van pijlen aangegeven in welke richting de eerder verwachte parameters zich zullen ontwikkelen. Een pijl omhoog geeft aan dat de voorspelde parameters naar boven moeten worden bijgesteld. Een pijl omlaag geeft aan dat de parameters naar beneden moeten worden bijgesteld. Een liggende pijl betekent dat er geen tot minimale impact is op de voorheen voorspelde parameters.

 

Download hier het rapport


Wij adviseren en ondersteunen bij planeconomische werkzaamheden, zoals het opstellen van grondexploitaties en exploitatieplannen of het actualiseren van het grondprijzenbeleid. Wilt u meer van ons weten? Neem dan een kijkje op onze website: www.metafoorro.nl

Wilt u hierover van gedachten wisselen of heeft u belangstelling voor één van de diensten van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling? Neem dan contact met ons op via info@metafoor.nl of 036-5300211.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBolderweg 2

1332 AT Almere (gebouw A3)

T 036-5300211

 

www.metafoorro.nl

info@metafoor.nl 

Meer nieuws

Afbeelding

Ondersteuning bij gebiedsontwikkeling

Whitepapers