of 59250 LinkedIn

Zwolle onderbouwt woonbeleid met Woningmarktrapportage

Zwolle onderbouwt woonbeleid met Woningmarktrapportage
Reageer

De stad Zwolle is volop in ontwikkeling. Zo ook de Zwolse woningmarkt. De ontwikkeling daarvan speelt zich hoofdzakelijk af binnen de bestaande woningvoorraad. De gemeente Zwolle zocht naar antwoord op de vraag: welke kwaliteit voegen we daar nog aan toe? En vond bij het Kadaster de Woningmarktrapportage.

Sinds de crisis op de woningmarkt is de woningbouwproductie gehalveerd. Geplande bouwprogramma’s zijn grotendeels losgelaten om flexibeler in te spelen op de behoeften. Voor het woningbouwprogramma wordt eveneens regionale afstemming steeds belangrijker. Daarbij is de noodzaak toegenomen om plannen meer met cijfers te onderbouwen naar provincie en rijk. De gemeente Zwolle wil kunnen blijven werken vanuit de behoeften van de stad en zijn bewoners.

 

Toekomstbestendige keuzes
De visie en uitgangspunten voor de woningmarkt in Zwolle heeft de gemeente geformuleerd in haar woonagenda. De gemeente wil toekomstbestendig bouwen. Ze wil kwaliteit en diversiteit bieden aan haar inwoners. Daarvoor is een woningprogramma nodig dat rekening houdt met de toekomst: een groei van 124.000 naar ongeveer 140.000 inwoners, met de veranderende woonwensen, zoals het stijgende aantal eengezinshuishoudens en leegkomend vastgoed.

 

Inzicht in woningmarktbehoefte
Om te werken aan een toekomstbestendig Zwols woonaanbod  is inzicht in de behoefte van groot belang. De gemeente heeft zelf ook veel informatie voorhanden, maar niet specifiek op het gebied van koop en verkoop van woningen.  “Daarnaast wilden wij meer vanuit een open netwerk met de markt opereren”, zegt Géanne Koelewijn, beleidsadviseur Wonen. “We zochten de samenwerking op.”

 

“Kadastergegevens dekken 100% vraagmarkt”
“Wij waren op zoek naar een instrument dat antwoord geeft op de vraag: wat doet de woningmarkt, waar is vraag naar in Zwolle?”, zo legt Koelewijn uit. “Deze vraag hebben wij bewust bij het Kadaster neergelegd. Zij beschikken over veel data, die ook nog eens 100% de woningmarkt dekken. In overleg is besloten dit in een Woningmarktrapportage vorm te geven.”

 

Rapportage bundelt brede inhoud
De Woningmarktrapportage voor de gemeente Zwolle bevat antwoord op onder andere de vraag: hoe zien verhuisstromen eruit, welke eigenaar verhuist waarheen en waar komt de nieuwe eigenaar vandaan, welke woningen worden verkocht, waar zitten doorstromers en starters, hoe is de leeftijdsverdeling? “De woningmarktrapportage biedt een halfjaarlijks inzicht en geeft ons een goed beeld hoe de woningmarkt Zwolle ervoor staat. Uiteraard is de woningmarkt dynamisch en zal ook de woningmarktrapportage dynamisch zijn.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster