of 59345 LinkedIn

Woningtekort: hoe meet je dat eigenlijk?

Woningtekort: hoe meet je dat eigenlijk? Nederland wil gasloos wonen, maar komt woningen tekort. Hoe groot is dat tekort, wat zou het moeten zijn en hoe meet je het eigenlijk?
Kadaster Reageer

Nederland wil gasloos wonen, maar komt woningen tekort. Hoe groot is dat tekort, wat zou het moeten zijn en hoe meet je het eigenlijk?

Om de discussie over de aanpak van het woningtekort te begeleiden, bracht het Kadaster dit jaar beleidsmakers, bouwers en makelaars bij elkaar tijdens vier regiobijeenkomsten. Daarbij was ook ABF Research aanwezig, het onderzoeksbureau dat het woningtekort vaststelt voor de overheid.

 

Streeftekort

“Woningtekort is het verschil tussen de gewenste en beschikbare woningvoorraad, uitgedrukt als een percentage van de totale woningvoorraad.” Aldus Berry Blijie, directeur van ABF Research. Zijn onderzoeksbureau stelt het woningtekort vast voor de overheid, zowel voor het ministerie als voor gemeenten. Sinds de jaren negentig geldt een streeftekort van 2%, dat volgens het ministerie van VROM verwees naar een relatief stabiele marktsituatie. Het werd gezien als een gezonde spanning: “Je zult met bouwen nooit de constante stroom van nieuwe huishoudens bijhouden. Als je mikt op 0%, dan heb je steeds veel leegstand in afwachting van die nieuwe huishoudens.”

 

Huidig tekort

De afgelopen jaren is een woningtekort van 2,5% ontstaan. Blijie: ”Door de crisis was er een gebrek aan marktvertrouwen. Daardoor nam nieuwbouw af, terwijl de vraag naar woningen toenam. Het aantal woningzoekende huishoudens steeg, onder meer met de komst van buitenlandse migranten: expats, studenten én vluchtelingen. Ook wordt de bevolking ouder en worden ouderen gestimuleerd langer thuis te wonen. De vraag overstijgt het aanbod.”

 

Prognoses

Op basis van de huidige inzichten blijft het tekort stijgen tot 2031. Het rekenmodel van ABF kijkt naar hoeveel nieuwbouw er is gepland en hoeveel huishoudens erbij komen. “Uit de bouwplannen van gemeenten en provincies leiden we af hoeveel woningen er in voorraad zijn en hoeveel je er bij kunt verwachten. Voor de bevolkingsontwikkeling sluiten we aan bij de nationale demografieprognose van het CBS.”

 

Hoe komt je van gedeelde zorg tot een aanpak?
Lees het volledige artikel over de vier regiobijeenkomsten, inclusief de opvallende verschillen per regio.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster