of 59250 LinkedIn

Wettelijke evaluatie Kadaster afgerond

Wettelijke evaluatie Kadaster afgerond. Op 17 december jl. is het vierde wettelijke evaluatieonderzoek over het functioneren van het Kadaster door minister Schultz aangeboden aan de Tweede Kamer
Reageer

Op 17 december jl. is het vierde wettelijke evaluatieonderzoek over het functioneren van het Kadaster door minister Schultz aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van IenM (Infrastructuur en Milieu) uitgevoerd door onafhankelijk bureau: Andersson Elffers Felix (AEF). Op basis van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen (zbo’s) is het ministerie van IenM verplicht om de beide Kamers van de Staten Generaal elke vijf jaar verslag te doen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het Kadaster.

 

Het evaluatierapport vat het overall functioneren van het Kadaster als volgt samen:
“Het algemene beeld van AEF is, dat het Kadaster zijn taken op een kwalitatief hoogwaardige manier uitvoert. De activiteiten in het domein van zowel de rechtszekerheid als de geo-informatie worden professioneel ingevuld, waarbij de dienstverlening te karakteriseren is als deskundig, objectief, nauwkeurig en betrouwbaar. Het Kadaster heeft zich hierbij in de afgelopen periode meer en meer ontwikkeld tot een organisatie die niet alleen zijn taken naar de letter van de wet uitvoert, maar zich daarnaast ook inspant om de maatschappelijke relevantie te vergroten. Dit is gerealiseerd in een periode, waarin er door conjuncturele ontwikkelingen een sterke druk stond op het verlagen van de kosten. De evaluatie toont aan dat het Kadaster erin geslaagd is, om het terugdringen van de kosten en daarmee het verkleinen van de formatie hand in hand te laten gaan met het verder verbeteren van de (maatschappelijke) dienstverlening.”

 

Het onderzoeksrapport doet een aantal aanbevelingen voor verdere verbetering, die in de komende periode door het Kadaster en het ministerie zullen worden opgepakt. Het gaat om aanbevelingen op het gebied van de effectiviteit van het Kadaster, de bedrijfsvoering en het toezicht vanuit het ministerie van IenM.

 

Eerdere evaluatieonderzoeken na de verzelfstandiging van het Kadaster vonden plaats in 1998, 2004 en 2010.

 

Meer informatie over de brief aan de Tweede Kamer en het onderzoeksrapport vindt u op de website van de Tweede kamer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster