of 59318 LinkedIn

Welke waarde heeft je vastgoed?

Welke waarde heeft je vastgoed? Van welk vastgoed ben je eigenaar? Welke kenmerken beïnvloeden de waarde? Woonstad Rotterdam licht toe
Kadaster Reageer

Van welk vastgoed ben je eigenaar? Welke kenmerken beïnvloeden de waarde? Het Kadaster ontwikkelde met corporaties en taxateurs een overzichtelijke Waardelijst. Woonstad Rotterdam licht toe.

Ad Visscher is adviseur vastgoedsturing van corporatie Woonstad Rotterdam. Door woningwetgeving en strengere richtlijnen voor taxateurs moeten woningcorporaties informatie overleggen aan de taxateur. Visscher legt uit dat het ministerie van BZK en koepelorganisatie Aedes de corporatie verwezen naar het Kadaster als onafhankelijke bron. ”Voor ons en de taxateur was het standaardproduct van het Kadaster hiervoor, de Eigendomskaart, echter niet toereikend.”


Complexe werkelijkheid

“Woonstad heeft 60.000 verhuurbare eenheden. Daaraan hangen duizenden akten. Daarvan willen we bijvoorbeeld weten wat de rechtsbeperkingen zijn, de bestemming of bodemverontreiniging. Deze zijn namelijk van invloed op de marktwaardering door de taxateur. De complexiteit van onze werkelijkheid, geregistreerd in een stapeling van eigendom-, erfpacht- en splitsingsakten, kun je niet terugvinden in alleen de Eigendomskaart.” Deze kaart toont alle percelen in het bezit van een persoon of bedrijf. “Er moest informatie uit verschillende bronnen aan elkaar geknoopt worden.”

 

De uitdaging

In afstemming met corporaties en taxateurs vormde het Kadaster alle informatie uit de Eigendomskaart om tot een lijst. De informatie werd gebundeld per verhuureenheid, het kerngegeven van een woningcorporatie. Ook werd informatie toegevoegd uit onder meer Ruimtelijke Plannen en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Zo ziet de taxateur alle kenmerken van een object in één oogopslag, op één regel. De Eigendomskaart kan hij vervolgens gebruiken voor meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de ligging en stapeling van rechten. “Voorheen deden we incidenteel onderzoek en stuurden we iemand het archief in om de informatie op te halen. Veel handwerk.”

 

Eigendomsinformatie verbeteren

“Met dit product hebben we al veel dossiers opgelost”, zo besluit Visscher. “Het helpt ook om je eigendomspositie te verbeteren. Je komt toch nog gebouwen tegen waarvan het eigendom niet goed geregeld is. Zo bleken we volgens het Kadaster eigenaar te zijn van een gebouw. Maar bij dieper inzomen op het eigendomsrecht, bleek er een akte onder te zitten van een transactie in een andere gemeente. Of een gebouw blijkt op grond te staan die niet van Woonstad is. Je krijgt wel een WOZ aanslag, maar je bent geen juridisch eigenaar. De Eigendomskaart en de Waardelijst geven inzicht in je eigendomspositie. Dat geeft voordeel richting taxateurs en accountant.”

 

www.kadaster.nl/-/waardelijst

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster