of 61869 LinkedIn

Welke rol hebben overheden bij gebiedsontwikkeling?

2 reacties

Grond voor discussie? Jarenlang stond de rol van gemeenten, woningbouwcorporaties en provincies bij gebiedsontwikkeling weinig ter discussie. Maar in de huidige economische tijd waarin ook de vastgoedmarkt stagneert is de rol die overheden spelen op de grondmarkt (opnieuw) ter discussie komen te staan.

Op de Wageningen University wordt op donderdagmiddag 31 oktober een symposium gehouden over de rol van de lokale en regionale overheid op de grondmarkt. Diverse sprekers belichten ieder vanuit een eigen invalshoek het thema, om vervolgens de discussie met de deelnemers aan te gaan.

 

Sprekers en invalshoek:

 

Michiel Pellenbarg - Kadaster
Grondbeleid in een nieuwe werkelijkheid - een analyse van twee decennia gemeentelijke en provinciale grondaankoop

 

Fennie van Straalen - Wageningen University

Provinciale grondbeleidstrategieën - participeren of coördineren?

 

Diana Frikkee - Grondbeleid adviesbureau Overwater

Recht op onteigening?

 

Sanne Holtslag-Broekhof - Kadaster en Wageningen University

Binnenstedelijke herontwikkeling; grondgevoelige gebiedsontwikkeling?

 

Leonie Janssen-Jansen - Universiteit van Amsterdam

Stedelijke vernieuwing: publiek-private ontwikkeling nu en in de toekomst

 

Deelname

Deelname is gratis. Er is echter een beperkt aantal plaatsen en vol is vol. Meer informatie en aanmelden www.grondvoordiscussie.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sanne Holtslag-Broekhof (PhD kandidaat) op
Beste Arno,
Ondanks de vele beleidsevaluaties, onderzoeken en discussies die er in afgelopen jaren over grondbeleid zijn verschenen en gevoerd, zijn wij van mening dat er ook in 2013 grond voor discussie is over dit thema. Mede door, of dankzij, de economische crisis bestaat er veel onduidelijkheid en onenigheid over de rol van de overheden op de grondmarkt en binnen de ruimtelijke planvorming.
In het ontstane debat rondom het Nederlands grondbeleid mist vaak de (directe) interactie tussen wetenschap, overheid en private partijen. Dit symposium wil dan ook een brug slaan tussen de verschillende partijen. Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten op 31 oktober om ook jou mening en kennis hierover te delen. Geef je in dat geval wel snel op want het aantal plekken is beperkt en het aantal deelnemers loopt snel op.
groeten Fennie en Sanne
Door Arno Segeren (Onderzoeker) op
Weinig ter discussie? Uit welk jaar is deze aankondiging?

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen