of 59185 LinkedIn

Welke bodemsoort is het duurst?

Welke bodemsoort is het duurst? Waarom is de ene bodemsoort duurder dan de andere? En in hoeverre bepaalt dit de regionale grondprijzen?
2 reacties

Waarom is de ene bodemsoort duurder dan de andere? En in hoeverre bepaalt dit de regionale grondprijzen? Het Themabericht Grondsoort en Grondprijs laat het zien. Met gegevens van het Kadaster.

Het Themabericht Grondsoort en Grondprijs is een publicatie van ASR Vastgoedvermogensbeheer. Samen met Wageningen Economic Research en Aequator Groen en Ruimte heeft Kadaster onderzoek gedaan naar de relatie tussen bodemsoorten en agrarische grondprijzen. Hoe zijn verschillen te verklaren en in hoeverre bepalen ze de regionale grondprijzen?

 

Lees meer over de resultaten van het onderzoek in het Themabericht Grondsoort en Grondprijs van ASR.

 

Bekijk de actuele Agrarische grondprijzen in het Vastgoed Dashboard van het Kadaster.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Peter Kuiper (Adviseur (specialist agrarische grondmarkt)) op
Geachte heer Kooper,
bedankt voor uw vraag. Als medewerker van het Kadaster mag ik antwoord geven op uw vraag. Op het Vastgoed Dashboard presenteert het Kadaster drie verschillende grondprijzen binnen het thema "Agrarische Grondprijzen". Dit zijn:
A. Akkerbouwland
B. Grasland
C. Totaal
Deze onderverdeling leiden wij uit de ingeschreven akten af. Het grondgebruik Akkerbouwland en ook Grasland bevat verhandelde percelen die in de akte als akker- danwel grasland zijn omschreven. De categorie Totaal bevat echter uit allerlei typen agrarische grond (bv. boomgaard, kerstboomteelt, bollengrond, en indien de akte daarover geen uitsluitsel geeft akker- of grasland). Het feit dat het prijsniveau van zowel akkerbouwland als grasland stabiel is gebleven of zelfs is gedaald, maar dat "agrarische grond" is gestegen, wordt veroorzaakt doordat in de laatste categorie relatief veel duurdere grond is overgedragen.
Dat deze categorie veel duurdere grond bevat kan veroorzaakt worden doordat veel dure grondgebruikstypen (bijv. bollengrond) zijn verhandeld, of doordat in streken met een hogere gemiddelde grondprijs veel grond is verhandeld.
Ik hoop hiermee antwoord te geven op uw vraag.

Met vriendelijke groet,
Paul Peter Kuiper
Kadaster
Door Wim Kooper (directeur) op
Bij de link Vastgoed Dashboard 'Agrarische grond' is recent de gemiddelde prijs flink gestegen. Echter, de prijzen waaruit dat (kennelijk) is samengesteld, namelijk akkerbouwland en grasland, zijn 1) beduidend lager en 2) gelijkgebleven c.q. gezakt.
Vraag: lees ik het verkeerd, is de grafiek incorrect of is er ontbrekende informatie?

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster