of 59162 LinkedIn

Verkavelingsanalyse gebruikt voor Zeeuws grondbeleid

Verkavelingsanalyse gebruikt voor Zeeuws grondbeleid.
Reageer

Het Kadaster en het Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR (LEI) hebben in opdracht van de provincie Zeeland een verkavelingsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is het rapport 'Verkavelingsanalyse Zeeland' opgesteld. De provincie ziet in het rapport interessante aanbevelingen om haar grondbeleid verder vorm te geven.

Gebieden in hun kracht zetten

Het rapport beschrijft de meest actuele stand van landbouw en verkaveling. Met name de omvang van de bedrijven, de leeftijdsopbouw en de opvolgingssituatie zijn relatief gunstig in het onderzochte gebied. Daartegenover staat een relatief ongunstige verkaveling. De akkerbouwbedrijven hebben gemiddeld 6 kavels per bedrijf, de veehouderijbedrijven zelfs 10. Het feit dat deze kavels verspreid liggen levert naast hoge bewerkingskosten ook problemen op voor het maatschappelijk wensbeeld van “koeien in de wei” omdat dit  leidt tot veel transport over wegen. Het Kadaster en het LEI zien het ruilen van gronden als een modern en eigentijds instrument, dat waar mogelijk de voorkeur verdient boven het inzetten van afdwingbare procedures. Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is om als overheid en als gebiedspartner aan tafel te gaan zitten met ondernemers en andere gebiedspartijen. Een vereiste daarvoor is om tijdig grond aan te kopen om in te zetten als ruilmiddel. Het meer inzetten van de in het gebied aanwezige kennis en ervaring leidt tot betere plannen die makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Het onderzoeksrapport draagt dan ook als titel: “Gebieden in hun kracht zetten”.

 

Lees meer over het grondbeleid op de website van de provincie Zeeland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster