of 64231 LinkedIn

Verantwoording vastgoed- en grondtransacties corporaties. Transacties in control

Reageer

Weet u welk vastgoed uw corporatie afgelopen jaar heeft aan- en verkocht?

Woningcorporaties dienen jaarlijks hun vastgoed- en grondtransacties te verantwoorden. Adviseur vastgoedstrategie en prestatiesturing,Rik Koolma, heeft samen met het Kadaster een product ontwikkeld dat corporaties helpt hun transacties volledig en overzichtelijk te verantwoorden.

Transacties in control

Het idee achter het product, Transacties in Control, is dat door een aantal criteria/toetsregels de transacties van de corporatie en haar deelnemingen in het Kadaster beoordeeld worden. Transacties die afwijken door bijvoorbeeld prijs, afwijkende bestemmingen en locaties buiten het werkgebied worden uitgelicht. De bandbreeddte van de te accepteren afwijkingen wordt samen met de corporatie vastgesteld. Vervolgens wordt vastgesteld welke transacties afwijkingen vertonen buiten de gestelde bandbreedte.  Afwijkende transacties kunnen vervolgens door de organisatie van een verklaring worden voorzien. De bestuurder krijgt hiermee een document in handen dat bijvoorbeeld aan de raad van commissarissen/toezicht laat zien dat het transactieproces beheerst verloopt.

 

Woningstichting Sint Joseph

Albert Wolbink, stafmedewerker Finance & Tax van Woningstichting Sint Joseph vertelt over de inzet van Transacties in Control bij zijn organisatie. “Via een vaktijdschrift werden wij geattendeerd op de mogelijkheid om een totaalrapportage van onze transacties te krijgen. Niet alleen in het kader van ons risicomanagement maar ook de vastgoedfraude was de aanleiding  om dit te willen hebben. Wij willen als woningstichting er  graag helemaal zeker van zijn dat we ‘in control’ zijn. De rapportage die wij ontvingen was opgebouwd vanuit verschillende gezichtspunten. Dat gaf ons weer een andere kijk op onze transacties.” De rapportage is ingebracht in het directieoverleg en aangeboden aan de Raad van Commissarissen. “Nee, er zijn bij ons geen verrassende feiten aan het licht gekomen maar wij weten nu ook zeker dat die er niet meer zullen komen. De rapportage is voor ons een aanvullend controlemiddel. In het kader van governance kunnen wij aantonen dat wij als organisatie met onze vastgoedtransacties binnen de gestelde kaders blijven.”

 

Gegevens filteren

Transacties in Control is een combinatie van gegevens uit de database van het Kadaster en een eenvoudige niet te manipuleren filtermethode om mogelijk onregelmatige transacties op te sporen. Daarnaast worden transacties die niet vallen binnen de in overleg met de corporatie ingestelde beleidstoleranties ook uitgelicht.

 

Geen rechercheonderzoek

De rapportage is gebaseerd op één informatiebron, de database van het Kadaster, en kent uiteraard niet de diepgang van een rechercheonderzoek. Maar daar staat wel tegenover dat er veel meer transacties in het onderzoek worden meegenomen dan bij een reguliere accountantscontrole het geval is. Dit komt doordat de transacties zonder voorselectie worden getoetst.

 

Corporatie ‘in control’

Wanneer alle transacties getoetst zijn en de als onregelmatig gesignaleerde transacties voorzien zijn van een acceptabele verklaring kan de corporatie verklaren dat ze ‘in control’ is. ‘Transacties in Control’ is een auditinstrument, dat uniek is in de markt.

 

Meer informatie

Kadaster

Ramona van Marwijk

T (088) 183 28 51

M (06) 52 48 19 78

 

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen