of 62284 LinkedIn

Toekomst voor het landelijke gebied van Flevoland

Toekomst landelijke gebied van Flevoland. Vrijwillige kavelruil als oplossing?
Kadaster Reageer

Ook in Nederlands jongste provincie is het landelijke gebied volop in beweging. Een gezamenlijk onderzoek door Wageningen University & Research en het Kadaster geeft een beeld  van de mogelijke ontwikkelingen tot het jaar 2040.

Grond in beweging

De provincie Flevoland heeft samen met LTO-Noord, het Waterschap Zuiderzeeland en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), een stuurgroep en een werkgroep Grondgebruik Flevoland opgericht. De Stuurgroep heeft begin 2018 aangegeven dat zij graag de ontwikkelingen die invloed hebben op het agrarisch grondgebruik in Flevoland in beeld gebracht wilde zien. Daarvoor hebben zij een onderzoeksopdracht aan Wageningen University & Research en het Kadaster gegeven. De onderzoeksresultaten staan in het rapport ‘Grond in beweging’. Op 6 maart 2019 is dit aangeboden aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Klaas van der Wielen, beleidsmedewerker bij de provincie Flevoland en lid van de werkgroep, licht toe. “Het rapport geeft een beeld van de handelingsperspectieven van de agrariërs en andere partijen in het landelijk gebied. Agrariërs zullen vooral kijken naar de kansen voor hun bedrijf.” “En het Rijksvastgoedbedrijf heeft waardevolle informatie verkregen over de toekomstige agrarische gebruiksmogelijkheden van de gronden en de kansen voor publieke doelen zoals natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en opwekking van zonne-energie”, vult Peter Petrus aan. Hij is interdepartementaal beleidsadviseur vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf en ook lid van genoemde werkgroep.

 

Een unieke provincie

Wie Flevoland binnenkomt, ziet het meteen; deze provincie is anders dan alle andere. Het gebied ligt circa 5 meter onder de zeespiegel. Er zijn uitgestrekte landbouwgronden waarop opvallend veel windmolens staan. Nog niet zichtbaar zijn de te verwachten gevolgen van bodemdaling, klimaatverandering en bodemdegradatie als gevolg van het intensief agrarisch gebruik. Tel daar nog bij op de geplande uitbreiding van onder meer Almere en het vliegveld bij Lelystad en het is duidelijk dat het landelijke gebied straks niet hetzelfde zal zijn als nu.

 

Een ander uniek aspect van Flevoland is de grote hoeveelheid agrarische grond in eigendom van het Rijk. “Na de inpoldering gaf het de Rijksdienst IJsselmeerpolders boerderijen met bijbehorende landbouwgrond uit aan (erf)pachters” , aldus Petrus. “Hoewel veel land en bedrijfsgebouwen verkocht zijn, is het Rijksvastgoedbedrijf nog eigenaar/verpachter van ongeveer 28.000 van de 100.000 hectare landbouwgrond in Flevoland.” Van der Wielen: “Dat was voor ons de reden om, zodra de ideeën voor kavelruil ontstonden, het Rijksvastgoedbedrijf uit te nodigen om deel te nemen aan de stuurgroep Grondgebruik Flevoland.”

 

Kavelruil

De agrarische sector heeft uitdrukkelijk aangegeven dat zij vrijwillige kavelruil ziet als een van de middelen om problematiek in het landelijke gebied op te lossen. De partijen in de stuurgroep onderschrijven dit, niet alleen voor agrarische problematiek, maar ook als mogelijk middel om de Omgevingsvisie FlevolandStraks te helpen realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in beginsel mee aan kavelruil indien de betreffende pachters dit ook willen en er ook bredere maatschappelijke belangen mee gediend worden.

 

De verkavelingssituatie is grondig bestudeerd en in het rapport op kaarten weergegeven. Van der Wielen: “Wageningen en Kadaster hebben samen een bieding gedaan voor de uitvoering van het onderzoek. Dat bleek een goede combinatie.” Charlotte Gillet, projectleider gebiedsinrichting bij het Kadaster, beaamt dit: “Elk afzonderlijk hadden we minder voor elkaar gekregen.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen