of 59185 LinkedIn

Steeds meer aandacht voor Stedelijke herverkaveling

Steeds meer aandacht voor Stedelijke herverkaveling.
Reageer

Op 15 april 2016 vond in Amersfoort de vierde Expertmeeting Stedelijke herverkaveling plaats. Dagvoorzitter Wouter van Zandbrink riep bij de opening de herinneringen op aan de eerste expertmeeting, drie jaar geleden. Toen waren er ongeveer 20 mensen, dit jaar ruim 150 deelnemers. "Een dag voor het opdoen van kennis en kennissen", aldus Van Zandbrink.

Gelders Proefprogramma Stedelijke Herverkaveling

Uit de verhalen van Josan Meijers, gedeputeerde in de Provincie Gelderland, en Jeroen Hatenboer, wethouder in Enschede, blijkt dat Stedelijke herverkaveling inmiddels de volle aandacht op het bestuursniveau heeft. De Provincie Gelderland faciliteert de inzet van het instrument via het Gelders Proefprogramma Stedelijke Herverkaveling. Beiden spreken over de uitdaging om met beperkte middelen gebiedsprocessen te stimuleren en te faciliteren. Zij zien hierbij een ondersteunende rol weggelegd voor het Kadaster. Het ruilen van vastgoed en grond is daarbij nooit een doel op zich, maar altijd een middel om een hoger doel te realiseren, bijvoorbeeld een leefbaar centrumgebied of een vitaal bedrijventerrein.

 

Projecten in alle windstreken

Stedelijke herverkaveling speelt niet alleen in Gelderland en Enschede. In alle windstreken van het land worden projecten uitgevoerd. Van bedrijventerreinen in Helmond en Heinenoord tot winkelgebieden in Steenwijk en Venray. Van het centrumgebied van Balk tot recreatiewoningen op de Veluwe. In de deelsessies kwamen al deze voorbeelden en meer aan bod. Stuk voor stuk demonstraties van samenwerking en creativiteit als sleutels tot succes.

 

Wettelijke regeling voor stedelijke kavelruil in voorbereiding

Het ruilproces van grond en vastgoed in stedelijk gebied kent nog wel een aantal juridische en financiële knelpunten. Daarom is er een wettelijke regeling voor stedelijke kavelruil in voorbereiding. Niek van der Heiden, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), vertelde dat precies op de dag van de expertmeeting de ambtenaren van het ministerie van IenM het wetsontwerp hebben afgerond. Het is nu aan de politici om de wettelijke regeling vast te stellen. Naar verwachting treedt deze eind 2018 in werking.

 

Onafhankelijke faciliterende rol in gebiedsprocessen

Dat is een tijdstip om naar uit te kijken, maar niet een tijdstip om op te wachten. Nu al zijn er in het land zo’n 100 initiatieven voor Stedelijke herverkaveling. Allemaal gebieden waar partijen elkaar opzoeken om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Frank Tierolff, bestuurder van het Kadaster, geeft aan dat het Kadaster als partij die beschikt over vastgoeddata, kennis en een onafhankelijke positie graag wil faciliteren in dergelijke gebiedsprocessen. Met de lancering van het internetportaal Stedelijke Herverkaveling voegt hij de daad bij het woord.

 

Lees meer over Stedelijke Herverkaveling

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster