of 64231 LinkedIn

Standplaatsen van woonwagens in beeld

Standplaatsen van woonwagens in beeld. Enquête gemeenten gaf geen compleet beeld
Kadaster 4 reacties

Overheden moeten beleid maken dat ruimte geeft om in een woonwagen te wonen. Maar hoeveel woonwagens zijn er eigenlijk in Nederland? Aan welk aantal is behoefte? En hoe meet je of het beleid slaagt? Adviesbureau Companen en Kadaster brengen dit in beeld voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Enquête gemeenten gaf geen compleet beeld

Roosje van Leer Adviseur van Companen legt uit: “Ons eerste onderzoek in 2018 deden we alleen met een enquête onder de gemeenten. Maar ze reageerden niet allemaal, hielden niet allemaal gegevens bij en ook niet altijd op dezelfde manier. Soms ontbraken locaties, werden ligplaatsen of recreatiewoningen meegeteld. Bij een onderzoek in 2020 vroegen we het Kadaster de telling te toetsen en aan te vullen.”

 

Toetsing en aanvulling uit basisregistraties

Een woonwagencentrum is in de Basisregistratie Topografie (BRT) te herkennen. Topografen van het Kadaster controleren die locaties via luchtfoto’s. Daarna leggen zij er een kaartlaag overheen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de BAG zijn standplaatsen te herkennen. En dan kun je tellen. Hoeveel van de standplaatsen vallen in de woonwagencentra? Dit aantal vergelijk je met dat uit de enquête.


Elkaars registraties vergelijken en verbeteren

“Via de enquête kregen we 238 van de 355 gemeenten in beeld. Dan mis je best nog wat”, aldus Van Leer. “Het Kadaster kon die aanvullen. Soms verschilden onze aantallen met die van het Kadaster. Dan haalden we aanvullende informatie op bij de gemeenten en bespraken die met het Kadaster. Zo konden we elkaars registraties verbeteren. We kregen 1100 locaties in beeld met ruim 8800 standplaatsen.”


In de toekomst richten op kwalitatieve vragen

Volgens Van Leer zijn er in de afgelopen 2 jaar weinig standplaatsen bijgekomen. Gemeenten zijn nog bezig de behoefte in kaart te brengen. Het blijft dus nuttig om het aantal standplaatsen te monitoren. “Ik voorzie dat wij ons bij volgende metingen in de enquête kunnen focussen op kwalitatieve vragen als: kun je geschikte locaties vinden, is er draagvlak bij bewoners en omwonenden? En voor de cijfers leunen we dan meer op het Kadaster.”


Terzake

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake van juni 2021. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.


Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

In de artikelen uit ons Terzake-magazine vindt u achtergrondverhalen van het Kadaster. Met de digitale Terz@ke blijft u op hoogte van al ons nieuws. Wilt u deze ook in uw mailbox ontvangen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Knol (Raadslid) op
Reactie op bijdrage van de heer Fop:
U heeft het (helaas) niet over integreren, maar over assimileren. Woonwagenbewoners, ook Zigeuners, Sinti of Roma zijn ‘reizigers’. Zo noemen ze zichzelf en iedereen die daartoe niet behoort zijn ‘burgers’. In het Engels heten ze ook ‘travellers’. Dat is wel degelijk hun cultuur. Waarom zouden ze moeten assimileren, dus opgaan in de maatschappij onder opgaaf van alles dat met hun cultuur heeft te maken? Sterker nog: Waarom zouden ze elders hun heil moeten zoeken? “Wij” hebben ze decennialang verbannen naar grote woonwagenkampen en dan in de periferie van steden en dorpen maar liever nog daarbuiten. Daarmee hebben we de fatsoenlijke integratie al buitenspel gezet. Daarna kregen ze kleinere standplaatsen met een paar (niet meer) woonwagens bij elkaar. En dat is moeilijk omdat burgers dat niet willen. Hoezo, discriminatie komt in Nederland niet meer voor??
Even nadenken zou ik zeggen!
Door F. van Dorsen (onderzoeker) op
Standplaatsen voor woonwagens zijn 'gewoon' adressen. Met een luchtfoto is niet voldoende na te gaan of er inderdaad nog een woonwagen staat en dat deze bewoond is. Bij de onderzoeker is in ieder geval één gemeente bekend standplaatsen heeft volgens de bagviewer, maar deze adressen onder een uitsterfbeleid heeft geplaatst. Op enig moment wordt daar niet meer gewoond en mag er niet meer worden gewoond (er wordt overigens al niet meer gewoond, terwijl de gemeente daarnaar gevraagd, stelt dat deze staanplaatsen verhuurt). De resultaten van dit kwantitatief onderzoek zijn derhalve niet zuiver. Laat staan dat kwalitatief onderzoek een objectief beeld zal gaan tonen. In voornoemde gemeente is het antwoord al bekend: 'We hebben een aantal staanplaatsen, aan meer is geen behoefte, geen ruimte en onze inwoners willen het niet'. Klinkt bekend in de oren?
Door Hans Zijdeglans op
Overal waar ik werk(te) werd het dossier woonwagens en hun bewoners als een (gloeiend) hete aardappel door geschoven. Zeer competente en vaak wisselende externen bleken de oplossing...
Door Gerrit Fop (held) op
Beleid maken voor meer woonwagens, ik kan nauwelijks bevatten wat ik lees. Deze mensen moeten juist integreren en zich aanpassen aan de rest. Woonwagenkampen zijn broeinesten van overlast, werkeloosheid, achterstand, criminaliteit, ongeletterdheid etc. Dit zou men nu juist niet moeten willen stimuleren. Het argument dat het bij hun erkende cultuur hoort is ook niet valide. Dat gold wellicht voor hun verre voorouders maar niet voor deze mensen. Je bent Nederlander en je moet net als ieder ander je aanpassen aan de cultuur die hier gewoon is, je zou niet anders moeten willen, anders moet je je heil elders maar gaan zoeken.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen