of 63946 LinkedIn

Samen met gemeenten voorbereiden op Omgevingswet

Samen met gemeenten voorbereiden op Omgevingswet. Voor de invoering van de Omgevingswet moet onder meer het proces van bouwvergunningen aangepast worden op de nieuwe wet. Daarom verkennen Kadaster en gemeente Emmen samen het bouwvergunningenproces in een pilot.
Reageer

Voor de invoering van de Omgevingswet moet onder meer het proces van bouwvergunningen aangepast worden op de nieuwe wet. Daarom verkennen Kadaster en gemeente Emmen samen het bouwvergunningenproces in een pilot.

Het Kadaster werkt aan het Informatiehuis Bouw, de centrale voorziening en de regels die het bouwvergunningenproces gaan ondersteunen. Vroegtijdige afstemming met gemeenten is gewenst.

 

Bewustwording

Dennis van Heteren: “Iets meer dan een jaar geleden werd ik programmamanager Omgevingswet in de gemeente Emmen. Tot nu toe zijn we voornamelijk bezig geweest met bewustwording. Een groot deel van de Emmense ambtenaren kent de Omgevingswet nu in zekere mate. Daarvoor moest ik eerst zelf veel kennis opdoen en een netwerk opbouwen. Ik ben onder andere bij VNG KING, G32 en congressen van Binnenlands Bestuur geweest. En zo kwam ik ook in contact met het Kadaster.”

 

Informatiehuizen

Het Kadaster voert een verkenning uit naar de inrichting van de informatiehuizen Ruimte en Bouw, beide onderdeel van het digitaal stelsel van de Omgevingswet. Informatiehuizen zijn virtuele verzamelplekken van data. Voor de inrichting ervan is het belangrijk dat de informatieproducten –zoals een uiteindelijk vergunningsdocument- optimaal aansluiten bij de praktijk. Esther van Kooten Niekerk is bij het Kadaster aangewezen als trekker voor het Informatiehuis Bouw. Samen met haar collega Sjoerd Radersma ging zij op zoek naar de programmamanager Omgevingswet in elke gemeente. In het contact met Dennis van Heteren werd snel duidelijk dat de gemeente Emmen en het Kadaster elkaar kunnen helpen bij de invoering van de Omgevingswet. Van Kooten Niekerk: “Vanuit het informatiehuis Bouw hebben we het initiatief genomen om de informatiebehoefte behorende bij de bouwvergunning samen met de gemeente Emmen uit te werken. Hierdoor krijgen wij een goed beeld wat er minimaal door het informatiehuis Bouw geleverd moet worden om straks een werkend stelsel onder de Omgevingswet te kunnen borgen.”

 

Energieke bijeenkomsten

De ‘Pilot Kadaster’, zoals hij in Emmen wordt genoemd, bestaat uit een aantal gesprekken tussen Kadaster en gemeente. Er zijn er nu drie geweest. “Het zijn energieke bijeenkomsten”, aldus Van Heteren. “We delen informatie uit tussen de gemeente en het Kadaster, maar het is ook een gelegenheid voor Emmense collega’s om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te zijn. Mijn collega Peter Mijnheer heeft als pilottrekker medewerkers vanuit diverse invalshoeken bij de gesprekken betrokken. Van beleid tot informatisering, van handhaving tot vertaling. En natuurlijk vergunningen, want hun werk zal anders worden: niet alleen andere regels, maar ook minder regels.” Op deze manier wordt het voor de gemeente duidelijk waar zij bij de implementatie op moet letten. En het Kadaster krijgt bijvoorbeeld aandachtspunten mee om te bespreken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Van informatiebehoefte naar informatieproducten

Van Kooten Niekerk: “Voor het inventariseren van de informatiebehoefte van Emmen zijn we nu klaar. Bij een aantal gemeenten wordt nu gecheckt in hoeverre deze voor alle gemeenten hetzelfde is. Tegelijkertijd werken we met de gemeenten Emmen en Nijmegen aan het vertalen van informatiebehoeften naar informatieproducten.”

 

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake (editie mei 2017).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen