of 62284 LinkedIn

Particuliere beleggers duwen woningprijzen omhoog

Particuliere beleggers duwen woningprijzen omhoog. Meer concurrentie voor koopstarters
Kadaster 4 reacties

Hoe meer particuliere investeerders in een buurt woningen kopen om te verhuren, hoe hoger de gemiddelde woningprijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster en Universiteit van Amsterdam in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Meer concurrentie voor koopstarters

Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster: “Koopstarters betalen nog steeds meer voor een vergelijkbare woning dan particuliere investeerders, maar het verschil is inmiddels verwaarloosbaar klein geworden. We zien dat investeerders steeds sneller steeds meer betalen. Met andere woorden: koopstarters krijgen meer concurrentie van beleggers. Ook is in buurten met relatief veel aankopen van beleggers de gemiddelde woningprijs hoger.”

 

Effect op woningprijzen

De Vries schetst hoe de onderzoekers tot hun conclusie zijn gekomen: “Hoe populairder een buurt, hoe meer vraag, van zowel koopstarters als investeerders. Hoe meer vraag, hoe hoger de prijs. Dus hebben zowel starters als investeerders een aandeel in de prijsstijgingen. Alleen: de afgelopen jaren zijn er relatief veel meer particuliere investeerders dan koopstarters bijgekomen. Ook zijn die investeerders dus meer gaan betalen. Dit terwijl de koopstarters aan hun betaalmaximum raken; zij kunnen in feite steeds minder ‘meeduwen’ aan de woningprijzen. Als je alles optelt, is de conclusie dat de toename van het aandeel particuliere investeerders een effect heeft op de woningprijzen.” 


Het hele onderzoek lezen?

Wilt u het onderzoek ‘Opkomst particuliere investeerders op de woningmarkt’ lezen? Download het onderzoeksrapport.


Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek of de woningmarkt? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries op zakelijk.kadaster.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De prijzen zijn/worden vooral opgedreven door:
1. te hoge grondprijzen.
2. te weinig aanbod
Ook de lage overdrachtsbelasting draagt daaraan bij. Het gevolg is namelijk dat dit extra druk geeft op de drang naar mobiliteit en dus ook op de aankoopprijzen. Misschien moeten we ons eens gaan oriënteren in andere landen (Duitsland, Frankrijk)?
Door Gerhard (Juridisch adviseur) op
De overdrachtbelasting naar 10 procent zou al heel wat helpen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het is veel te gemakkelijk om het tekort aan betaalbare woningen toe te schrijven aan beleggers. Diezelfde beleggers kochten vooral tijdens minder economische tijden en crisisjaren soms woningen omdat ontwikkelaars deze aan de straatstenen niet kwijt kon. De woningen werden toen voor relatief lage(re) prijzen verhuurd.
De huidige markt voor de koopprijs van een woning wordt bepaald via de economische wet van 'vraag en aanbod'. Het punt is dat er al jarenlang (!!!) te weinig woningen worden gebouwd. Al enige jaren worden er door falend woonruimtebeleid zelfs minder woningen gebouwd dan in de crisisjaren. Op dit moment stagneert de bouw bovendien ook nog eens door PAS (stikstofbeleid) en PFAS (verplaatsing van vervuilde grond). Zaken die jarenlang op de plank zijn blijven liggen en nu opeens te voorschijn komen. Het ontbreekt dit Kabinet vooral aan regie en daarom krijgt het van mij een NUL.
Door Neversaynever op
Het is feitelijk onjuist dat beleggers de hoogste prijzen bieden. Beleggers kijken naar rendement en dit wordt lager naarmate de prijs stijgt. Gezien de matige loonontwikkeling is het plafond in de huren ook reeds bereikt. Het omslagpunt is reeds twee jaar geleden bereikt voor beleggers waardoor instappen tegen het huidige prijsniveau niet meer interessant is. De nettoaanvangsrendementen liggen op hooguit 2,5% momenteel. Gezien het risico van de investering is dit voor de meeste beleggers een te klein rendement. Onder de huidige omstandigheden zijn de conclusies van het onderzoek dan ook ongefundeerd en lopen beleggers kopers nauwelijks nog voor de voeten.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen