of 59185 LinkedIn

Overijssel stimuleert stedelijke kavelruil

Overijssel stimuleert stedelijke kavelruil
Reageer

Na pilots in Nijverdal en Steenwijkerland gaat de provincie Overijssel stedelijke kavelruil bij meer gemeenten stimuleren. Vrijwillig ruilen van onroerend goed om leegstand in binnensteden te bestrijden.

Hoe kunnen we stedelijke kavelruil succesvol toepassen bij het terugdringen van leegstand in onze binnensteden? En wat is dan onze rol? Dat waren de vragen waarmee de provincie Overijssel aanklopte bij het Kadaster. Voor de twee pilots vroeg de provincie aan het Kadaster een expertgroep samen te stellen. Guido Kuijer, Kadaster: “Met deze expertgroep, met Wouter van Zandbrink als voorzitter, hebben we gekeken hoe we op basis van de pilotuitkomsten stedelijke kavelruil als instrument kunnen inzetten.”

 

Vitale binnensteden

De expertgroep adviseerde de provincie om de regierol bij dit soort binnenstedelijke gebiedsopgaven bij de gemeente neer te leggen en de gemeente hierin te ondersteunen. Ook heeft het Kadaster de provincie geholpen met het formuleren van effectief beleid voor de ontwikkeling van vitale centra en het tegengaan van leegstand in Overijssel. De provincie investeert via haar programma ‘De Stadsbeweging’ in kennisontwikkeling en kennisdeling, in het verbinden van partijen en met gerichte financiële impulsen in stedelijke projecten. Doel is dat partijen gaan samenwerken en tot creatieve ideeën en initiatieven komen voor meer vitale binnensteden.

Waaronder stedelijke kavelruil.

 

Urgentie en draagvlak

Eén van de belangrijkste zaken bij stedelijke kavelruil is het bewust maken van de urgentie en het creëren van draagvlak. Kuijer: “Stedelijke kavelruil is het op vrijwillige basis ruilen van onroerende zaken in het stedelijke gebied. Zonder urgentie en draagvlak bij de betrokkenen ben je nergens. Zowel de gemeente als de eigenaren moeten het belang inzien. Soms blijven eigenaren in de weerstand zitten uit angst hun pand te verliezen. Vastgoeddata kunnen dan juist een toekomst voorspellen van leeglopende straten, met alle gevolgen van dien.” André Gijsendorffer van de provincie Overijssel ziet dat de meeste gemeenten gelukkig wel open staan voor deze spiegeling: “We moeten samen blijven optrekken; bij elke gemeente ligt de behoefte ergens anders, en de ene gemeente is verder dan de andere.” Eén van de belangrijkste conclusies is dat er veel stappen voorafgaan aan het daadwerkelijk verkavelen.

 

Pilot in Steenwijkerland

Bij de pilot in de gemeente Steenwijkerland bleek dat het grootste probleem de toename van leegstand was, die bovendien langdurig aanhield. Kuijer zag iets moois gebeuren: “Vertegenwoordigers van eigenaren, ondernemers en bewoners stelden zelf een gezamenlijke visie op voor de binnenstad. De horeca moest versterkt worden en

de concentratie van winkels nog compacter. Een werkgroep is daar vervolgens mee aan de slag gegaan, om te bezien of deze visie met stedelijke kavelruil vorm kon krijgen. Het herverkavelingsscenario is goed ontvangen. De gemeente voert dit plan nu uit.”

 

Pilot in Nijverdal

Vele jaren liep de provinciale weg N35 door het centrum van Nijverdal. In de herfst van 2016 is deze naar het noorden verplaatst. Het doorgaande verkeer is sterk afgenomen. Dit heeft gevolgen voor het winkelbestand langs de weg en daarmee voor de leefbaarheid van het centrum. Verschillende belanghebbenden, waaronder winkeliers, zijn samen aan de slag gegaan met het bedenken van ideeën en plannen voor de herinrichting. Eén van de uitgangspunten voor de toekomst is het creëren van een compact kernwinkelgebied. Onder meer door het verplaatsen van individuele winkels in aanloopstraten naar het centrum. Stedelijke kavelruil zal hierbij een van de instrumenten zijn.

 

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster zijn recent samen een landelijk stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil gestart. Dit programma richt zich op het bekend maken van het instrument. Er worden middelen ontwikkeld voor iedereen die zelf met gebiedsontwikkeling aan de slag wil, kan gebruiken. Door het ondersteunen van pilotprojecten wordt kennis en ervaring opgedaan met stedelijke kavelruil. Vanuit het stimuleringsprogramma worden de resultaten van de pilotprojecten en andere initiatieven gedeeld en beschikbaar gemaakt.

 

Actief gemeenten stimuleren

De komende tijd gaat de provincie Overijssel actief gemeenten benaderen om stedelijke kavelruil in te zetten. Gijsendorffer: “Als Overijssel doen we dat, we proberen aan de voorkant te zitten. Dat is onze werkwijze en bestuursstijl, want aan de voorkant kun je nog invloed uitoefenen op het proces en op de samenwerking. Want de overheden en de marktpartijen hebben elkaar nodig.”

 

Themadag IenM en Kadaster over stedelijke kavelruil

Benieuwd hoe grondruil in de stad kan bijdragen aan leegstand- en inrichtingsvraagstukken? Op 16 maart 2017 wordt u bijgepraat over de pilotprojecten, werkwijze en financiële aspecten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster organiseren samen de themadag 'Verder met stedelijke kavelruil' in De Munt in Utrecht.

 

Aanmelden kan via www.eventbrite.nl

 

Meer informatie over stedelijke kavelruil vindt u via www.stedelijkekavelruil.com 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster