of 62284 LinkedIn

Nieuwbouw in Bunschoten in kaart

Nieuwbouw in Bunschoten in kaart. Meer gegevens koppelen, meer inzicht.
Kadaster Reageer

Hoeveel nieuwbouwwoningen hebben we gebouwd en voor wie? Wat moeten we in de toekomst nog gaan bouwen? De woningbehoefte is groot, ook in Bunschoten. Deze gemeente had veel vragen. Het Kadaster hielp ze te beantwoorden.

Meer gegevens koppelen, meer inzicht

Door de koppeling van gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK) konden de vragen van de gemeente Bunschoten beantwoord worden. “Hierdoor was het mogelijk om voor elke nieuwbouwwoning in Bunschoten de eigenaar vast te stellen en zo de doelgroepen te onderzoeken: starters, 55+’ers en 75+’ers.” legt Lianne Hans, adviseur woningmarkt bij het Kadaster, uit.

 

Interessante uitdaging

Lianne Hans: “Door te kijken naar individuele aktes is dit ook gelukt voor appartementen. Dat was een interessante uitdaging, want het belangrijkste eigendom van het perceel is vaak toegekend aan de vereniging van eigenaren waardoor individuele eigenaren onbekend zijn.”


Goede ervaringen

De gemeente Bunschoten heeft in 2018 ook al eens aangeklopt bij het Kadaster om onderzoek te doen naar nieuwbouw en sloop in 2016 en 2017. Hans van Tellegen, beleidsmedewerker volkshuisvesting: “Het eerdere onderzoek gaf ons een goed resultaat en alle cijfers hielpen ons bij evaluatie van het streefwoningbouwprogramma in de Woonvisie 2016-2021 van onze gemeente. Dat inzicht wilden we voor het jaar 2018 graag opnieuw.” 


Grotere woningbehoefte

“Op dit moment verwachten we meer woningbouw te realiseren dan het nieuwbouwprogramma vereist. Dat is ook nodig omdat de wereld in de tussentijd is veranderd en er landelijk, provinciaal en lokaal een grotere woningbehoefte blijkt te zijn. Zorgen blijven er vooral bestaan over voldoende woningbouw in de sociale huursector.”


Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van september 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.


Terz@ke nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen