of 62812 LinkedIn

Multifunctionele herverkaveling Nieuw-Schoonebeek

Multifunctionele herverkaveling Nieuw-Schoonebeek. Veel voordelen voor de natuur en landbouw
Kadaster Reageer
Project Nieuw-Schoonebeek creëert zo’n 220 hectare grond in het Natura 2000 gebied Bargerveen. Deze herverkaveling heeft veel voordelen voor de natuur en landbouw.

Project Nieuw-Schoonebeek is onderdeel van de gebiedsinrichting Bargerveen-Schoonebeek en omvat een gebied van 2000 hectare in de gemeente Emmen. Door herverkaveling wordt zo’n 220 hectare grond in het Natura 2000 gebied Bargerveen gecreëerd. Deze buffer moet het natuurgebied nat houden in droge periodes. Ook wordt de waterhuishouding aangepakt, een ecologische verbindingszone gerealiseerd en de agrarische structuur verbeterd.

 

Aanpak waterhuishouding

In het planproces hebben agrariërs en dorpsbewoners hun zorgen geuit over mogelijke wateroverlast in het omliggende gebied. Om problemen met een te hoge (grond)waterstand te voorkomen, wordt ook de waterhuishouding in het gebied aangepakt. Waterlopen zijn verlegd of verbreed. Wandelpaden en fietsroutes worden aangelegd en een weg wordt verlegd om de buffer te kunnen realiseren. Hiermee wordt begin 2021 gestart.


Verbetering agrarische structuur

Met de herverkaveling wordt ook de agrarische structuur verbeterd; huiskavels zijn groter geworden en landbouwgronden zijn dichterbij bedrijven komen te liggen. Hierdoor kunnen agrariërs efficiënter werken. Om dit te realiseren, heeft de provincie Drenthe 3 agrarische bedrijven uit het gebied geplaatst en 2 bedrijven zijn binnen het gebied verhuisd. De overige (vooral landbouw) gronden zijn door de Bestuurscommissie onder begeleiding van Prolander en het Kadaster geruild.

 

Afbeelding

 

Samenwerking en vertrouwen

Landinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen waren vaak langdurige processen. Hoewel de herverkaveling Nieuw-Schoonebeek ook een lange aanlooptijd kende, vanaf 1993, was de looptijd van het wettelijke traject kort. In 2017 is de laatste wijziging op het inrichtingsplan vastgesteld. 1 januari 2018 is het ruilproces gestart, begin 2020 is het afgerond. Samenwerking en vertrouwen tussen alle grondeigenaren en organisaties is daarbij erg belangrijk.

 

Op 11 juni 2020 ondertekenden de Commissaris van de Koning van Drenthe, Jetta Klijnsma, en Wim Brenkman (secretaris van Gedeputeerde Staten) in het bijzijn van notaris Rosenbaum de ruilakte voor Nieuw-Schoonebeek. Deze akte is het sluitstuk van een herverkavelingsproces onder de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG).

 

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een samenwerking tussen Prolander, Staatbosbeheer, gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen, LTO en provincie Drenthe. Het Kadaster was als onafhankelijk en ervaren projectleider betrokken.


Expertise in gebiedsontwikkeling

Met inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied, adviseert en ondersteunt het Kadaster graag. Wilt u hier meer over weten?

 

Lees meer op de pagina Gebiedsontwikkeling

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen