of 62812 LinkedIn

Marktconforme grondprijzen in Súdwest-Fryslân

Marktconforme grondprijzen in Súdwest-Fryslân. Data van het Kadaster komt goed van pas
Kadaster Reageer

Als een gemeente de grond voor woningbouwkavels marktconform wil prijzen, komen data van het Kadaster goed van pas.

Om als gemeente marktconforme grondprijzen voor woningbouwkavels vast te stellen, is het belangrijk om te weten hoe de waarde van woningen zich ontwikkelt. Hoe vertalen de landelijke data zich naar de regio? En hoe verloopt de prijsontwikkeling van verschillende woningtypes in de regionale kernen?

 

Regionale verschillen in grondprijzen

Martin Tillema, adviseur Geo- en Vastgoedinformatie en Advies bij het Kadaster: “Iedere maand publiceren we de ontwikkeling van de gemiddelde koopsom in Nederland en de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). Voor het vaststellen van grondprijzen kun je als gemeente uitgaan van die landelijke cijfers, maar er zijn regionaal gezien best veel verschillen. De gemeente Súdwest-Fryslân vraagt ons daarom al 5 jaar naar een overzicht van het aantal verkochte woningen, de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en de gemiddelde koopsom in verschillende kernen in de gemeente.”

 

Correctie op woningtype

“Als je naar de gemiddelde koopsom kijkt, kunnen er ook grote verschillen ontstaan, afhankelijk van het type woning dat verkocht is. Daarom corrigeren we bij onze berekeningen voor de verschillende woningtypen en de oppervlakte van de woningen die verkocht zijn. Op deze manier krijgt de gemeente een goed beeld van de daadwerkelijke prijsontwikkeling.”

 

Investeren in wegen, groen en meer

Herman van der Maas is adviseur planeconomie bij de gemeente Súdwest-Fryslân. “De afgelopen jaren verkocht de gemeente jaarlijks gemiddeld 130 bouwkavels. Het uitgeven van bouwkavels is geen doel op zich voor de gemeente, maar een middel om bij te dragen aan betaalbaar en goed wonen voor iedereen. Met de grondverkoop zijn de afgelopen jaren miljoenen gemoeid, maar deze inkomsten hebben nauwelijks invloed op de financiële positie van de gemeente; de verkoopopbrengsten worden namelijk gebruikt om bijvoorbeeld wegen, groen, water, riolering en speelplaatsen van aan te leggen. De grondprijzen zijn dus belangrijk en om die te onderbouwen is goede marktinformatie nodig.”

 

Onderbouwing voor marktconforme prijzen

“De cijfers die Martin en collega’s jaarlijks aan ons leveren, worden gebruikt om de prijzen voor woningbouwkavels te bepalen. De grondprijs wordt bepaald door de prijs van bestaande koopwoningen te nemen en daar de bouwkosten van de woning van af te trekken. Wat er dan overblijft is, in theorie, wat de grond waard is. Jaarlijks verschijnen die prijzen in de nota grondprijzen.”

“De informatie van het Kadaster is input voor de gemeentelijke grondprijzenkaart en onderbouwt de grondprijzen voor het college van burgemeester en wethouders. Gemeenten moeten marktconforme grondprijzen rekenen aan de kopers van bouwkavels. De cijfers van het Kadaster zijn objectief en actueel en helpen ons om de marktontwikkeling te monitoren.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen