of 60831 LinkedIn

Limburg onderbouwt startersregeling met woningmarktcijfers

Reageer

Gemeenten en provincies financieren een regeling waarmee koopstarters een aanvullende lening kunnen krijgen. De provincie Limburg heeft extra geld in het fonds gestort. Kadasterinformatie onderbouwde dit besluit.

Afbeelding2300 huishoudens een eerste koopwoning

Veel starters op de woningmarkt hebben moeite om de hypotheek op hun eerste koopwoning rond te krijgen. Om de koopwoningmarkt goed te laten functioneren, moeten starters op de woningmarkt in staat zijn om een woning te kopen. Alleen op die manier kunnen bijvoorbeeld gezinnen hun woning verkopen en doorstromen naar een grotere woning. Zonder koopstarters stagneert de doorstroming op de woningmarkt. De startersregeling biedt uitkomst, onder andere in Limburg. “Sinds de invoering van de regeling in 2006 zijn er in Limburg door een starterslening ruim 2.300 Limburgse huishoudens aan een eerste koopwoning geholpen”, aldus Daan Prevoo, gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen in die provincie.

 

             “Met behulp van de informatie van het Kadaster zijn de Limburgse Statenleden geïnformeerd over de koopstarters en het gebruik van startersleningen”

 

Inzicht in het gebruik van de regeling

“De provincie Limburg zet zich, in samenwerking met 29 van de 33 Limburgse gemeenten, door uitvoering van de Startersregeling actief in voor de toegankelijkheid van de koopwoningmarkt voor starters. De provinciale bijdrage per lening is op dit moment 75%. De overige 25% wordt ingebracht door de betreffende gemeente. Voor ons is het daarom interessant om te zien in welke prijscategorieën en woningtypen door starters gekocht wordt en welk aandeel van de starters hiervoor gebruikmaakt van een starterslening. Om hierin inzicht te krijgen hebben we het Kadaster gevraagd om aanvullende informatie.”

 

Onderbouwing van het besluit

De provincie en het Kadaster hebben gezamenlijk bepaald welke bruikbare informatie zij hebben en hoe deze het beste gepresenteerd kan worden. Uit het overzicht met cijfers, kaarten en grafieken is onder meer af te lezen dat in de laatste 1,5 jaar 38% van de kopers bestond uit koopstarters. Ongeveer 1 op de 14 koopstarters maakte  gebruik van een starterslening. Er zijn verdere uitsplitsingen naar leeftijd van de koopstarter, soort woning en regio. Prevoo: “Met behulp van de informatie van het Kadaster zijn de Limburgse Statenleden geïnformeerd over de koopstarters en het gebruik van startersleningen. Mede naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten, met steun van Provinciale Staten, besloten € 5 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Startersregeling.”

 

Meer info? Zie www.kadaster.nl/koopstarters-en-startersleningen

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen