of 59318 LinkedIn

Leegstandsmonitor brengt leegstand in beeld

Leegstandsmonitor brengt leegstand in beeld. Waar in Nederland staan woningen, winkels, scholen of kantoren leeg?
Reageer

Het CBS, Geonovum en het Kadaster hebben op 17 februari de nieuwe Leegstandsmonitor gepresenteerd. Deze brengt voor alle Nederlandse gemeenten de leegstand van gebouwen in beeld.

CBS, Geonovum en Kadaster

Het CBS, Geonovum en het Kadaster presenteren op 17 februari de nieuwe Leegstandsmonitor die voor alle Nederlandse gemeenten de leegstand van gebouwen in beeld brengt. In de monitor is leegstand van alle typen vastgoed te zien zoals woningen, winkels en kantoren maar ook ziekenhuizen, scholen en kerken. De monitor is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en IPO als vervolg op de leegstandsmonitor die het CBS eerder in samenwerking met de provincie Overijssel maakte. Deze bleek zo’n succes dat verschillende partijen al op de dag van de lancering afspraken maakten over een landelijk vervolg.

 

Combinatie van informatie geeft goed resultaat

Het Kadaster onderzocht of informatie uit basisregistraties zoals de BAG en de WOZ gebruikt kon worden om leegstand in beeld te brengen. “De combinatie van informatie uit de verschillende bronnen is waardevol. In de vervolgfase verkennen we hoe feitelijk de leegstandsinformatie is en hoe toepasbaar mogelijk zelfs in een registratie op adresniveau” aldus Matthieu Zuidema van het Kadaster. Het CBS berekende de landelijke leegstandcijfers en werkte deze verder uit voor de verschillende gemeenten. Geonovum maakt geo-informatie van de overheid toegankelijk en zorgt voor de standaarden die daarvoor nodig zijn. Zij onderzochten de vraag naar informatie over vastgoedgebruik onder afnemers bij de overheid en het bedrijfsleven.

 

Doorontwikkeling van de Leegstandsmonitor

In de toekomst zal de Leegstandsmonitor worden doorontwikkeld. “Op basis van bestaande data is al naar plausibiliteit van de cijfers gekeken, maar de volgende stap is om te controleren of de leegstaande panden ook écht leeg staan”, zegt Luc Verschuren van het CBS. “We willen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken, bijvoorbeeld in samenwerking met gemeenten.” Ook zijn er nog andere wensen, zoals het verder toespitsen van de informatie op wijk- of buurtniveau.

 

Bekijk de Leegstandsmonitor op de website van het CBS 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster