of 59082 LinkedIn

Leegstand detailhandel structureel oplossen

2 reacties

 

De leegstand in de detailhandel neemt steeds meer toe. In al onze steden en dorpen, zijn straten of soms hele gebieden aan te wijzen die verpauperen door leegstand. Hopen op betere tijden en nieuwe huurders is inmiddels een utopie. Leegstand van detailhandel is een structureel probleem en vraagt dus om een structurele oplossing.

 

Afbeelding

Opknappen lost het probleem maar gedeeltelijk op

De afgelopen jaren zijn veel winkelstraten opgeknapt en heeft de buurt soms extra voorzieningen gekregen. Helaas heeft dit de leegstand in de detailhandel niet kunnen oplossen. Nieuwe huurders blijven uit en bestaande huurders vertrekken alsnog. De leegstand neemt toe en winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeenten zitten met de handen in het haar.

 

Structurele oplossing vraagt om andere aanpak

Gebrek aan budget speelt bij veel gemeenten een grote rol. Zomaar minder populaire gebieden opkopen om het te transformeren is verleden tijd. Anno 2013 wordt aan gemeenten gevraagd anders en innovatiever te denken en te doen om de problemen het hoofd te bieden. Stedelijke Herverkaveling kan bijdragen aan een structurele oplossing. Er wordt gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden en onderzocht of er functieveranderingen in het gebied kunnen plaatsvinden.

 

Stedelijke herverkaveling

Herverkavelen in het landelijk gebied doet het Kadaster al bijna 100 jaar. Herverkavelen in de stad is nieuw en vraagt van alle betrokkenen een andere kijk op gebiedsontwikkeling. Eigenaren en gebruikers brengen hun grond in één grote ‘grondpot’ en maken hun wensen over het gebied en het eigendom kenbaar. Vervolgens maken ze samen een gebiedsplan waarop de grondposities aangepast en onderling verrekend worden. De kosten en financiële risico’s die horen bij deze aangepaste verkaveling liggen bij de partijen die het voordeel van de ontwikkeling hebben. Het Kadaster garandeert de rechtszekerheid van alle betrokkenen in het project.

 

Actuele voorbeelden

Er is een aantal actuele voorbeelden waar met de inzet van stedelijke herverkaveling de leegstand in de detailhandel wordt aangepakt. Winkeloppervlakten worden geconcentreerd en voor de vrijkomende panden wordt een andere oplossing gezocht. Specialisten van het Kadaster vertellen u daar graag meer over en kunnen tevens de mogelijkheden in uw gemeente nagaan.

 

Klik hier voor meer informatie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door smit (prive belegger) op
Dit hele plan geeft veel kosten voor eigenaren die gedwongen worden mee te doen maar hun zaken goed voor elkaar hebben middels omzet huren en investeringen in huurder. Het motiveert niet tot initiatief
Binnen steden worden door de overheid voor namelijk uitgekleed door buitenstedelijkontwikkelingen,boetes
parkeertarieven en ontoegangkelijk maken .Dit en
andere raadselachtige wetgeving maak ondernemers
voor winkels schaars. Men dan dagelijks het ondernemertje pesten in de krant lezen
remedie :kijk naar je eigen inbreng voor naar een ander te kijken
Door parleys (bestuurder) op
Interessante maatregel. Zeker voor gebieden alwaar de huurprijzen tot een minimum zijn gedaald en er marktwerking heeft plaatsgevonden. In veel gevallen laten verhuurders hun pand liever leegstaan tegen een hoge huur.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen