of 59185 LinkedIn

Hoeveel landbouwverkeer rijdt waar en waar naartoe?

Hoeveel landbouwverkeer rijdt waar en waar naartoe?
Reageer

“We zien dat wegbeheerders worstelen met de plek op de weg voor landbouwverkeer. De landbouwvoertuigen hebben geen kenteken, waardoor het onduidelijk is om hoeveel verkeer het gaat. Samen met het Kadaster hebben we de methode die in beeld brengt hoeveel landbouwverkeer er rijdt en waar naartoe, verder verbeterd en uitgebouwd”, aldus Niels Bosch van Royal HaskoningDHV.

Gesprek aangaan

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. “Bij de agrarische verkeersroutes kijken we naar de ligging van huis- en veldkavels van agrariërs. Het soort gewas bepaalt vervolgens hoe vaak een agrariër naar een veldkavel rijdt. Zo kunnen we de verkeersbewegingen in kaart brengen en het gesprek met hen aangaan. Agrariërs voelen zich vaak niet echt gehoord. Ze hebben soms het idee dat niemand ze wil hebben: niet in de bebouwde kom vanwege kinderen, op 80km-wegen houden ze het verkeer op en op parallelwegen rijden vaak fietsers.”

 

Richting aan gevoel

“Het is tweerichtingsverkeer”, vervolgt Bosch. “Door verkeersroutes en intensiteit in beeld te brengen voelen agrariërs zich gehoord en snappen ze waar wegbeheerders en bewoners tegenaan lopen. We geven met objectieve cijfers richting aan het gevoel dat mensen hebben.” Geertje Hegeman van Royal HaskoningDHV: “We kunnen zo de veiligheid vergroten. Bijvoorbeeld door een weg voor agrarisch verkeer af te sluiten als daar een fietsroute loopt. De methode kan ook helpen bij het prioriteren. Is er een weg met veel landbouwverkeer? Dan kun je daar beginnen met het aanleggen van een vrijliggend fietspad.”

 

Indicatie

De tool geeft volgens Bosch een indicatie van de bewegingen van agrariërs: “Zo nemen we loonwerkers nu nog niet mee in ons model. Maar de methode is het beste wat we nu hebben op dit gebied.” Hegeman: “De methode kijkt ook naar de kortste route van huis- naar veldkavel op basis van afstand. Maar we weten nog onvoldoende over de beweegredenen van agrariërs. Wellicht mijden ze verkeerslichten en drempels. Landbouwverkeer laat zich lastig modelleren. Het zou mooi zijn als de methode uiteindelijk uitgroeit tot een verkeersmodel waarmee we ook prognoses kunnen maken. Er liggen nog genoeg kansen dus!”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster