of 62284 LinkedIn

Hoe wil Harderwijk dat vakantieparken worden gebruikt?

Harderwijk wil toerisme op vakantieparken een impuls geven en onbedoelde bewoning tegengaan.
Kadaster 1 reactie

Harderwijk wil toerisme op vakantieparken een impuls geven en onbedoelde bewoning tegengaan. Welke oplossing is realistisch? Het Kadaster analyseerde de eigendom- en vastgoedsituatie.

Op 29 november 2018 is de Actie-agenda Vakantieparken ondertekend op initiatief van het ministerie van BZK. Het Kadaster is een van de partijen die meewerkt aan een aanpak voor vitale vakantieparken. Harderwijk is een van de gemeenten die al onderzocht welk gebruik van hun vakantieparken het best past bij hun omgevingsvisie. Maar hoe kun je inschatten of de gekozen oplossing realistisch is? Het Kadaster heeft hiervoor een analyse gemaakt van de eigendom- en vastgoedsituatie van de parken.

 

Waarvoor is een vakantiepark geschikt?

In 2013 had de gemeente Harderwijk een uitdaging: hoe geef je toerisme een impuls en vind je tegelijkertijd een oplossing voor onbedoelde bewoning en gebruik van vakantieparken? De gemeente had veel dagjesmensen, maar wilde juist ook dat mensen meerdere dagen kunnen verblijven. Veel recreatiewoningen op vakantieparken werden echter gebruikt voor andere doeleinden dan recreatie, zoals huisvesting voor arbeidsmigratie en permanente bewoning. Doeleinden waarvoor een vakantiepark vaak door ligging en voorzieningen niet geschikt is.

 

Samenwerking gemeente en betrokkenen

Nienke van Keimpema is als projectleider voor de gemeente Harderwijk in 2014 actief aan de slag gegaan met het opstellen van een strategienota vakantieparken. “Daarbij is aangesloten bij het Programma Vitale Vakantieparken waarin Veluwse gemeenten en Provincie Gelderland gezamenlijk werken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken in de regio.” Kenmerkend voor de aanpak is dat er samen gewerkt wordt met exploitanten, gebruikers en verenigingen van eigenaren naar een toekomstbestendige invulling.

 

‘Eén park, één plan’

De eerste stap voor Van Keimpema was om met de exploitant en de gebruikers de toekomstvisie voor het park in kaart te brengen. “Als gemeente bieden we hierbij de kaders, zoals het minimum-percentage eigenaren dat het met een inrichtingsvoorstel eens moet zijn. Ook begeleiden we het proces om te komen tot een toekomstvisie en de uitwerking daarvan. Er zijn drie smaken: een vakantiepark blijven, huisvesting realiseren voor arbeidsmigranten of een permanente woonstatus. Belangrijk uitgangspunt is ‘één park, één plan’. Dat betekent: voor elk park komt één gezamenlijk plan, van de meerderheid van de parkbewoners en de exploitant.”

 

Meten is weten

Hoe kun je inschatten of de gekozen oplossing realistisch is? Van Keimpema geeft aan dat inzicht in de bestaande situatie op de parken belangrijk is. “Het Kadaster heeft hiervoor een analyse gemaakt van de eigendom- en vastgoedsituatie van de parken. Dat is zeer waardevol gebleken.” Daphne Bol, projectleider Gebiedsinrichting bij het Kadaster licht toe hoe de gegevensanalyse helpt om de beleidsplannen aan te scherpen: “Het in beeld brengen en duiden van gegevens over bijvoorbeeld eigendom, leeftijd van de eigenaren en waardeontwikkeling van de recreatiewoningen blijkt waardevol te zijn in de keuze voor oplossingsrichtingen voor bewoners en gemeente. Ze helpen zo ook bij het maken van keuzes waarmee kwetsbare groepen een kans hebben, zoals werkzoekenden die niet het budget hebben voor een reguliere huurwoning. Door het monitoren van de gegevens blijkt dat er bijvoorbeeld al een stijging is in de verkoopwaarde van recreatiewoningen op de betreffende parken. Ook kun je meten of de gemaakte keuzes ook echt de gewenste resultaten hebben.”

 

Conclusies en vervolg

Inmiddels heeft de gemeente Harderwijk de toekomstvisie van drie parken geformuleerd. De gemeente gaat nu stapsgewijs over tot uitvoering voor aanpassing van de parken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker (orig) op
Hopi palabra. Heeft de rijksoverheid nu eindelijk het eerdere zwalkbeleid van "neen, nou ja gedogen, ach los het zelf maar op, of hoe is het toch in heel Nederland..." los gelaten - en past men zich aan aan de "vrije omgevingsgedachte"?
Ik snak naar een nu realistische inspectie: de open omgevingsinspectie als op volger van de IRO, die in goede dialoog met gemeenten oplossingen maakt.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen