of 58952 LinkedIn

Grondpuzzel op Goeree-Overflakkee: voor wat hoort wat

Grondpuzzel op Goeree-Overflakkee: voor wat hoort wat. Zoveel partijen, zoveel belangen. De gemeente en het Kadaster brachten hen aan tafel.
Reageer

“Wij gunnen de natuur ruimte, als wij windmolens mogen plaatsen”, zo stelden de boeren. “Alleen wie een windmolen plaatst, mag provinciegrond kopen”, stelde de provincie. Zoveel partijen, zoveel belangen. De gemeente en het Kadaster brachten hen aan tafel. Hoe kwamen ze er onderling uit?

Complexe puzzel

“Wij zijn agrariërs in een gebied waar de overheid steeds weer plannen heeft”, zegt Wim van Leeuwen uit Stellendam. Hij drukt zich diplomatiek uit, want de vergaande plannen van Delta Natuur hebben in de afgelopen 10 jaar veel ongerustheid en ongenoegen veroorzaakt bij de boeren in het gebied. Na enkele jaren van afwachten kreeg de natuurontwikkeling twee jaar geleden opeens een nieuwe impuls. Dat kwam door een uitkering van maar liefst € 13,5 miljoen voor natuurontwikkeling in het gebied uit het Droomfonds van de Postcodeloterij. En ondertussen had de provincie Zuid-Holland Goeree-Overflakkee ook aangewezen als gebied voor het opwekken van windenergie. Een complexe puzzel!

 

Package deal

Twee dingen hebben gediend als smeerolie voor het oplossen van de gebiedsvraagstukken: 230 hectare grond van de provincie (voorheen van het Bureau Beheer Landbouwgronden) en de bereidheid tot geven en nemen bij de betrokkenen.
Van Leeuwen: “Voor boeren is het aantrekkelijk om windmolens op hun land te plaatsen. En wij zitten op een A-locatie voor windenergie,  ver van de dorpskernen. Zo kon het een package deal worden: wij gunnen de natuur ruimte als wij windmolens mogen plaatsen en extra landbouwgrond kunnen aankopen.” Ook van andere zijden was er sprake van een package deal. Natuurmonumenten kon alleen grond voor de natuurlocatie van de provincie kopen als zij zouden instemmen met windturbines langs de rand van het gebied. Ook voor de boeren gold:  alleen wie  een windturbine plaatst mag provinciegrond kopen.

 

Met elkaar

De energieke wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee was een spilfiguur: “Het was mij duidelijk hoe belangrijk het was dat alle partijen met elkaar om tafel zouden gaan. In plaats van ieder voor zich moesten we hier samen een optimaal resultaat zien te bereiken.” De inbreng van het Kadaster in het grondruilproces was voor hem waardevol. “Zij hebben kennis van zaken, spreken de taal van de agrariërs en zijn oplossingsgericht bezig.”

 

Vertrouwen

Geert Meeuwissen (Kadaster) blikt terug: “Vanuit onze onafhankelijke positie hebben we met alle partijen contact gezocht en hun vertrouwen gewonnen. We hebben veel gepraat met de betrokken organisaties, maar juist ook met de individuele boeren. Die zijn zeer zakelijk, maar ook sterk geworteld in een hechte, traditionele eilandgemeenschap. Verrassend snel ontstond er wederzijds vertrouwen – essentieel voor dit soort integrale gebiedsopgaven. We zijn nu twee jaar bezig geweest en er is veel bereikt. Grond was de sleutel voor de voortgang! De boeren hebben bij elkaar 167 hectare grond van de provincie kunnen kopen voor bedrijfsvergroting en voor het plaatsen van windturbines. Zij hebben zelf onderling bepaald wie welke grond ging kopen. En daarnaast hebben zij afspraken gemaakt voor het bouwen van de windturbines. De provincie en de gemeente realiseren zo hun windenergie-opgave. Het waterschap legt een zoetwaterkanaal aan om verzilting van het agrarische gebied te voorkomen. Dit zal in 2017 klaar zijn. Natuurmonumenten heeft 70 hectare grond kunnen aankopen om natuurgebied aan te leggen; de inrichting ervan is gestart.”

 

Gebiedsinrichting anno 2016

Wat maakt dat het werkt? Erken elkaars belangen, gun de ander iets zonder het eigen belang weg te geven, zoek waar de ruimte zit. In dit geval zat de ruimte in het geld voor natuur, in de beschikbaarheid van grond én in de wil om er samen uit te komen. Kavelruil was de legpuzzel met percelen die het plaatje compleet maakte. Dit is gebiedsinrichting anno 2016, 100 jaar na de eerste ruilverkaveling.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen