of 64120 LinkedIn

Grip op grond bij de energietransitie

Grip op grond bij de energietransitie. Praktisch model biedt duidelijk inzicht in de gevolgen van verschillende keuzes.
Kadaster Reageer

Past het in het landschap en is er draagvlak? Is het rendabel qua opwekking? Wie zijn de grondeigenaren en gebruikers? Dat zijn belangrijke vragen bij de keuze van een locatie voor bijvoorbeeld een windmolen- of zonnepark. Want alle regio’s in Nederland moeten de overstap naar duurzame energiebronnen maken met een Regionale Energie Strategie (RES). Met een praktisch model biedt het Kadaster duidelijk inzicht in de gevolgen van verschillende keuzes.

De provincie Fryslân en RES-regio Fryslân onderzochten met het Kadaster het belang van een grondstrategie voor de energietransitie. 3 betrokkenen vertellen erover.

 

Inzicht in locatiekeuzes voor energieopwekking

De provincie Fryslân gaat over ruimtelijk beleid en is in de RES-regio vertegenwoordigd door projectleider Hester Verbeek. “Grondstrategie is tot nu toe onderbelicht geweest bij het realiseren van RES-doelen, maar is heel belangrijk voor de realisatie. De grondsituatie geeft namelijk veel inzicht in locatiekeuzes voor energieopwekking. Zo kan bij ‘gewenste locaties’, zoals daken in industriegebieden, de grondsituatie heel complex zijn doordat je met meerdere eigenaren te maken hebt. En bij ‘niet-gewenste locaties’, zoals waardevolle landbouwgrond, kan de grond juist makkelijk te verkrijgen en te ontwikkelen zijn bijvoorbeeld doordat een boer stopt.”


Model brengt discussie op gang

Verbeek: “Het model van het Kadaster geeft inzicht in hoe je kunt sturen en maakt je bewust van de keuzes die je kunt maken. Het brengt ook intern de discussie op gang tussen collega’s van verschillende beleidsvelden. Dat maakt het model, samen met de compactheid, tot een nuttig instrument. Ik zie ook de bruikbaarheid voor andere ruimtelijke opgaven, zoals verdroging van veenweide, stikstof, landbouw en natuurontwikkeling.”


4 kwadranten: bewust van verschillende keuzes

Sjoerd Radersma, key-accountmanager energietransitie bij het Kadaster: “We hebben een model ontwikkeld om RES Fryslân te helpen bij haar vragen. Het model is ingedeeld in 4 kwadranten en helpt keuzes te maken: wil je als RES-regio actief sturen en regisseren? Of wil je juist meer passief de markt aan zet laten om je doelen te halen? Gaat de regio voor een sectorale of integrale aanpak? Het ene kwadrant is niet beter dan de andere, maar het model maakt je bewust van de verschillende vormen van sturing, risico’s en complexiteit. En welke instrumenten voor handen zijn en welke je wilt inzetten. Dat levert een gedragen, doordachte grondstrategie op die de basis vormt voor het behalen van de RES-doelen.”


Concreet maken wat nog abstract is

Ingvar Koenders, ook werkzaam bij de provincie Fryslân, richt zich op governance en besluitvorming van overheden. “We merken dat de oplossing voor veel maatschappelijke vraagstukken in de regio ligt. Je weet vaak wel wie erbij betrokken moeten zijn, maar wie is waarvoor precies verantwoordelijk?

In het RES-conceptrapport doet de regio een energetisch bod (hoeveel energie de regio wil opwekken), maar die duurzame opwekking moet ergens gerealiseerd worden. Welke ruimtelijke consequenties gaat dat hebben? En van wie is die ruimte dan? Zolang het abstract is, is iedereen het vaak wel met elkaar eens. Maar zodra het concreet wordt, dan zijn er meningen en hindernissen. Het model maakt concreet wat nu nog abstract is, zodat politieke keuzes bewust worden gemaakt. Politiek is immers het afwegen van belangen.”


Binnenkort ook voor andere RES-regio’s

Het Kadaster maakt samen met de provincie Fryslân en kennispartners op basis van deze ervaring een landelijke factsheet. RES-regio’s kunnen die gebruiken om een goed doordachte keuze te maken over de voor- en nadelen, de risico’s en effecten van verschillende varianten van een regionale grondstrategie. Het traject in Fryslân wordt mede mogelijk gemaakt met middelen uit de expertpool van het Nationaal Programma RES. 


Meer weten?

Wilt u weten wat het Kadaster nog meer biedt als het gaat om de energietransitie? Bekijk dan de pagina Energietransitie.


Terzake 

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van december 2020. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake


Terzake nieuwsbrief ontvangen? 

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen