of 65101 LinkedIn

Gebiedsscan biedt Oude IJsselstreek inzicht in buitengebied

Gebiedsscan biedt Oude IJsselstreek inzicht in buitengebied. Hoe ziet de toekomst van landbouw er hier uit?
Kadaster Reageer

De gemeente Oude IJsselstreek wilde meer weten over hun buitengebied. De interactieve Gebiedsscan verzamelde data en bood nieuwe inzichten.

“80% van de grond in onze gemeente wordt gebruikt voor landbouw. Daaromheen liggen 15 kernen met in totaal zo’n 40.000 inwoners”, weet wethouder Ria Ankersmit van de gemeente Oude IJsselstreek. “Maar hoe zorgen we ervoor dat ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor agrarische ondernemers, inwoners en recreanten? En hoe vinden we ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie? Daarom moeten we meer weten over het buitengebied: wat hebben we waar? Wie wonen en werken er?”

 

Hoe ziet de toekomst van landbouw er hier uit?

Door de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek loopt de rivier de Oude IJssel. Deze vormt een natuurlijke scheiding tussen zand- en kleigebieden. En daarmee ook tussen kleinschalige landbouw op het zand en grootschalige landbouw op de klei. Hoe ziet de toekomst van de landbouw er hier uit? En wat betekent dit voor energietransitie en klimaatadaptie in het buitengebied?

 

Kadaster maakte interactieve Gebiedsscan

Het Kadaster maakte een Gebiedsscan. “Daarin brachten we data bij elkaar over bodemgebruik, landbouw, gronddruk, agrarische transactiewaarde en de verkavelingssituatie”, vertelt projectleider gebiedsinrichting Jan van Roekel. “De gemeente wilde vooral veel data met ruimte voor eigen interpretatie. Daarom presenteerden we de data interactief en volledig digitaal met kaarten en dashboards. Je kiest dan zelf welke data je wil combineren en analyseren.”


Voorbeeld storymap Gebiedsscan Oude IJsselstreek

U ziet hier ter illustratie hoe de storymap eruit kan zien.


Afbeelding 1. Schermafbeelding storymap

Afbeelding

Open grotere versie van afbeelding 1

 

Afbeelding 2. Schermafbeelding storymap

Afbeelding

Open grotere versie van afbeelding 2


Geen versnipperde data meer

Richard Krabben is beleidsmedewerker bij de gemeente Oude IJsselstreek. Hij is blij met de meerwaarde van de Gebiedsscan: “De data ligt nu versnipperd bij verschillende instanties. Wageningen Economic Research bracht de ontwikkelingen in de agrarische sector in beeld. Het Kadaster verzamelde en analyseerde die data. Het geeft ons een totaalbeeld van wat we waar hebben.”


Afbeelding


Data geeft nieuwe inzichten

Ankersmit: “Met de data begrijp je bijvoorbeeld waarom er op sommige plekken zoveel mais wordt geproduceerd. Maisproductie concentreert zich op veldkavels van boeren die zelf elders wonen. Dat inzicht helpt ons bij een eventuele ruilverkaveling. Hoe brengen we die veldkavels dichter bij de huiskavels zodat er minder verkeersbewegingen zijn?”


Verkavelen is urgente opgave

Krabben: “Het Kadaster vergeleek onze data met die van andere Achterhoekse gemeenten en met landelijke data. Ook daaruit blijkt dat wij minder dan gemiddeld verkaveld zijn. Dus verkavelen zou 1 van de urgente opgaven zijn. Want daarmee kunnen we meerdere doelen realiseren. Denk aan het versterken van de landbouwsector, de natuur en landschapswaarden en het verhogen van het toeristisch voorzieningenniveau. Het is het cement om je gebied vitaal en toekomstbestendig te houden.”


Samen data verder duiden

“Binnen het project ‘Werken Aan Toekomstbestendige Erven Achterhoek’ spreken we met agrarische ondernemers om deze data verder te duiden”, vertelt wethouder Ankersmit. “Dan weten we nog beter welke vragen er spelen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld boeren ondersteunen die willen stoppen? Wat kunnen zij doen met vrijkomende schuren en erven om verpaupering en ondermijning tegen te gaan? Als gemeente zoeken we nog naar onze rol en deze gesprekken zijn daarbij zeer waardevol.”


Ook interessant voor andere gemeenten

Krabben besluit: “Vitaal platteland is een onderwerp dat overal speelt. Deze Gebiedsscan was voor ons een wezenlijke stap in die opgave.”


Ook geïnteresseerd in de Gebiedsscan?

Wat zijn de kenmerken van een gebied? Wie zijn de eigenaren? Wij verzamelen, analyseren en presenteren data voor u in een Gebiedsscan. Met deze interactieve tool krijgt u inzicht in de feitelijke informatie van een bepaald gebied. Zo komt u samen met alle partijen tot succesvolle gebiedsontwikkeling. Meer weten over onze Gebiedsscan? Bekijk dan de pagina Gebiedsscan.


Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van december 2021. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.


Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen