of 59147 LinkedIn

Energieneutraal renoveren? Kantoor vol Energie!

Energieneutraal renoveren? Kantoor vol Energie! Bestaande kantoren renoveren tot energieneutrale gebouwen. Het programma Kantoor vol Energie is de aanjager. Hoe groot is de uitdaging? Het Kadaster maakte overzichtskaarten van de vier grote steden.
Reageer

Bestaande kantoren renoveren tot energieneutrale gebouwen. Het programma Kantoor vol Energie is de aanjager. Hoe groot is de uitdaging? Het Kadaster maakte overzichtskaarten van de vier grote steden.

Energiesprong

Om de afspraken uit het internationale klimaatakkoord te kunnen nakomen is het nodig dat de gebouwde omgeving energieneutraal wordt. De bekende energiebesparingsmaatregelen hebben te weinig effect om de klimaatdoelen te halen. Het is nodig om bestaande systemen te doorbreken en te experimenteren met nieuwe technieken en methoden. Het Ministerie van BZK riep hiervoor in 2012 een experimenten- en innovatieprogramma in het leven. Dit programma heet Energiesprong en loopt nog tot eind 2016. Het deelprogramma dat zich richt op kantoren heeft de veelzeggende naam Kantoor vol Energie.

 

Mannen vol energie

Eelco Ouwerkerk en Wytze Kuijper zijn de aanjagers van Kantoor vol Energie. Het zijn mannen vol energie. Samen met het team krijgen zij het voor elkaar dat bestaande kantoorgebouwen transformeren naar energieneutraal. Dan wekt een gebouw net zoveel duurzame energie op als het verbruikt. Zij sturen vooral op een cultuurverandering, op het loslaten van bestaande systemen. Ouwerkerk: “Nu, aan het einde van het programma, zien we dat huurders van kantoren het logisch beginnen te vinden om naar een gezond, comfortabel en energieneutraal kantoor te vragen.” Hij noemt dit De Nieuwe Norm. Kuijper vult aan: “Huurders zullen het verschil gaan maken. In het begin van het programma waren verhuurders niet geneigd om kantoren energieneutraal te maken, want de huurders vroegen er volgens hen niet om. Maar inmiddels willen de bedrijven die kantoorruimte huren juist een deel van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen door het gebruik van een aantoonbaar gezond, comfortabel en energieneutraal kantoor.”

 

“Wij zijn anti-label”

Volgens het overheidsbeleid moeten alle kantoren een energielabel krijgen. Kuijper zegt hierover: “Wij zijn anti-label.” Bewust een provocerende uitspraak. Hij vindt het energielabel misleidend als graadmeter voor het energieverbruik van een kantoor. Ouwerkerk valt bij: “Veel kantoren met een ‘goed’ energielabel verbruiken veel meer energie dan andere kantoren met een slechter label of zonder label. Dan denken we dus dat we goed bezig zijn, maar het tegendeel is waar. Een grove indicatie is er wel uit te herleiden, maar het gevaar om alleen een goed label te scoren en verder niet meer na te denken is levensgroot aanwezig in de kantorenmarkt.”

 

Patronen en systemen

Het klinkt misschien raar, maar voor de overzichtskaarten heeft het Kadaster juist wel gebruik gemaakt van de energielabels. Maar dit zijn niet de enige gegevens die gebruikt zijn. Uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen is bijvoorbeeld informatie gebruikt over de leeftijd en het vloeroppervlak van de kantoren. Ook heeft het Kadaster met interpolatietechnieken een inschatting gedaan van ontbrekende gegevens, bijvoorbeeld van kantoren die geen energielabel hebben. Ouwerkerk: “Met het Kadaster hebben we gekeken wat slimme data voor ons kunnen betekenen. Het bleek een prachtig platform. Door uit te zoomen vanuit het detailniveau kunnen we op de kaart patronen en systemen ontdekken. Het is de best mogelijke poging om een energetische foto van het vastgoedlandschap te maken.”

 

Beweging in gang gezet

Ouwerkerk: “Kantoor vol Energie heeft bereikt dat we steeds minder praten over het realiseren van labelsprongen. Van F naar E naar D enzovoort. Als ik nu door mijn oogharen naar de nabije toekomst kijk, dan zie ik dat kantoorgebruikers alleen nog maar kantoren willen huren die volgens De Nieuwe Norm gerenoveerd zijn. Diverse eigenaren en beleggers spelen daar op in. Zo heeft het Rijksvastgoedbedrijf een start gemaakt door drie kantoren te renoveren naar De Nieuwe Norm. Ook diverse particuliere beleggers gaan aan de slag, omdat zij inzien dat het beter is voor de continuïteit en waarde van hun vastgoed. Wij geloven erin dat we met elkaar een beweging in gang hebben gezet die niet meer te stoppen is.”

 

Kijk voor meer informatie op www.kantoorvolenergie.nl en www.energiesprong.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster