of 61869 LinkedIn

Eerste gemeenten over naar nieuwe Wkpb

Eerste gemeenten over naar nieuwe Wkpb. Coevorden en Vlaardingen hebben hun publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven
Kadaster Reageer
2 gemeenten, Coevorden en Vlaardingen, hebben hun publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in het nieuwe systeem Publiekrechtelijke Beperkingen binnen de Basisregistratie Kadaster (BRK-PB).

Het Kadaster is trots op de nieuwe wettelijke taak vanwege de vernieuwde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) die sinds 1 april van kracht is. Hiermee kunnen we eindelijk de zeer gewenste verbetering van de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen gaan realiseren. Het Kadaster heeft er dan ook alles aan gedaan om de benodigde nieuwe systemen te realiseren en dat is gelukt. We hebben hierbij intensief samengewerkt met de gemeenten en de VNG.

 

In de eerste week hebben 2 gemeenten, Coevorden en Vlaardingen, het spits afgebeten en hun publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in het nieuwe systeem Publiekrechtelijke Beperkingen binnen de Basisregistratie Kadaster (BRK-PB). Coevorden heeft voor het inschrijven de speciale internetapplicatie van het Kadaster gebruikt. Vlaardingen heeft een bulklevering van haar beperkingen gedaan die vervolgens door een intern proces bij het Kadaster zijn ingeschreven.

 

Transitie gemeentes biedt ruimere mogelijkheden

De transitiestroom van gemeenten zal in de loop van april op gang komen: er hebben zich inmiddels 150 gemeenten gemeld, waaronder een aantal grote. Het Kadaster zal in overleg met de gemeenten de transitie per gemeente inplannen. Als een gemeente ‘over’ is, wordt dat op de website van het Kadaster gepubliceerd. Volgens de vernieuwde Wkpb mag vanaf dat moment een gemeente de ruimere mogelijkheden gebruiken voor het opleggen van beperkingen. Zoals een beperking leggen op een object uit de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) (bijvoorbeeld een pand), uit de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (bijvoorbeeld een brug) en ook op een ‘eigen’ contour (bijvoorbeeld een bodemverontreiniging).


1 systeem voor alle beperkingen van alle overheden

Uiterlijk december 2020 moet de gehele transitie zijn voltooid en zullen alle publiekrechtelijke beperkingen van alle gemeenten in de nieuwe BRK-PB zijn geregistreerd. Gemeenten die over zijn naar de nieuwe BRK-omgeving hoeven geen beperkingen meer bij te houden in een eigen beheersysteem. De andere bronhouders (provincies, waterschappen, rijksdiensten) gaan in het najaar vanuit de bestaande BRK over naar de nieuwe BRK-PB.


Vanaf 2021 beperkingen Beter Kenbaar

Eind 2020 zal dan het doel van het project Beter Kenbaar zijn bereikt: 1 systeem dat alle publiekrechtelijke beperkingen van alle Nederlandse overheden bevat én deze voor iedereen kenbaar maakt.


Meer informatie

Bekijk de Wkpb-pagina.


Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de Klantenservice Wkpb.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen