of 59250 LinkedIn

Dronten bouwt één handzame bron van geo-informatie

Dronten bouwt één handzame bron van geo-informatie. alle geo-informatie samengepakt in één bronbestand, de ‘integrale kaart’.
Reageer

Geen afzonderlijke bestanden meer voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen, topografie of beheer van de openbare ruimte. Het lukte de gemeente Dronten: alle geo-informatie samengepakt in één bronbestand, de ‘integrale kaart’. Het landelijke project rondom de Basisregistratie Grootschalige Topografie zorgde voor versnelling.

In 2011 besloot Dronten al in te zetten op het uitgangspunt ‘eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik’. In 2015 plukt de gemeente de vruchten.   

 

Inspiratie: Basisregistratie Grootschalige Topografie
De gegevens in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kennen verschillende bronhouders. Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Iedere bronhouder wint zijn eigen kaartgegevens in en levert deze aan, bijvoorbeeld: gebouwen, wegen, water, spoorlijnen of groen. De kaartgegevens worden op een eenduidige manier vastgelegd. Het Kadaster bouwt en beheert het systeem waarin dat gebeurt, de Landelijke Voorziening BGT. Op 1 januari 2016 moet de BGT klaar zijn en zal het bestaande basiskaarten vervangen.

 

Efficiënter werken vanuit één bronbestand
In 2014 was Dronten de eerste gemeente die kaartgegevens aanbood voor opname in de Landelijke Voorziening BGT. In 2015 startte zij zelfs als eerste met het leveren van gegevensmutaties. De opbouw van de BGT was de leidraad bij het maken van de integrale kaart. Daar ervaart de gemeente inmiddels de voordelen van: “We leveren alle gegevens uit dat ene geïntegreerde bestand aan al onze afnemers en gebruikers van geo-informatie. Daardoor gebruikt iedereen dezelfde gegevens”, zegt Peter Keijzer, coördinator Geo-informatie. “We werken ook efficiënter door eenmalige inwinning van alle mutaties en de verwerking van deze mutaties in nog slechts één bronbestand.”

 

Aan de slag  
Dronten heeft aangetoond met eigen visie de gemeentelijke informatievoorziening naar een hoger plan te kunnen tillen. Samen met haar softwareleverancier en met de BGT-bronhouders. De BGT-systemen zijn nog in ontwikkeling, maar volgens Keijzer hoeft dat het eigen initiatief niet in de weg te staan: “Wacht niet af totdat andere partijen alles voor elkaar hebben, maar ga samen met naastliggende BGT-bronhouders aan de slag.” 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster