of 59281 LinkedIn

Congres Stedelijke Kavelruil toont belang proces

Congres Stedelijke Kavelruil toont belang proces. De toegevoegde waarde zit niet altijd in het daadwerkelijke ruilen, maar vooral in het proces.
Kadaster Reageer

Op 5 april vond het congres 'Stedelijke kavelruil in de praktijk' plaats. Conclusie van de aanwezigen? De toegevoegde waarde zit niet altijd in het daadwerkelijke ruilen, maar vooral in het proces.

Het congres 'Stedelijke kavelruil in de praktijk' werd georganiseerd door het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van het stimuleringsprogramma is om stedelijke kavelruil als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling onder de aandacht te brengen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moest vanwege verplichtingen in de kamer helaas afzeggen. Directeur Ruimtelijke Ordening van het ministerie van BZK, Hans Tijl, maakte de afwezigheid van de Minister ruimschoots goed met een vlammend betoog over stedelijke gebiedsontwikkelingen.


Samenwerking loont

Hans Tijl gaf aan dat we aan de vooravond staan van een nieuwe, grote ruimtelijke ordeningsopgave: de verstedelijkingsopgave. Op de vraag over vrijwillige dan wel gedwongen kavelruil zei Hans Tijl: "Het vorige kabinet heeft bewust gekozen voor een regeling van stedelijke kavelruil op vrijwillige basis. Dat is een goed uitgangspunt. Er bestaat vooral behoefte aan een middel dat eigenaren in staat stelt om op eigen kracht en in onderlinge samenwerking hun plannen uit te voeren. Uiteraard zal t.z.t. gekeken worden of de adviezen over de Aanvullingswet en de ervaringen van het afgelopen jaar aanleiding zijn om nog wat te veranderen aan de regeling voor stedelijke kavelruil." 'Wacht niet; ga zelf aan de slag' was het advies aan zowel overheden als private partijen. Frank Tierolff, bestuurder van het Kadaster, gaf aan dat er vier grote transitieopgaven liggen voor Nederland; klimaat en energie, duurzame economie, behouden van ons landschap en de woningmarkt. Frank legde uit hoe het Kadaster bij die opgaven kan helpen: "Breng kennis en data bij elkaar en kom samen tot de oplossing. Samenwerking loont."


Jaarverslag SSKR

Na de presentatie van Frank Tierolff werd Yves de Boer, voorzitter klankbordgroep, uitgenodigd om het jaarverslag SSKR, waarin ook de resultaten van het eerste jaar pilotprojecten stedelijke kavelruil zijn beschreven, aan te bieden aan Hans Tijl. De Boer sprak zijn waardering uit voor het feit dat het Kadaster en BZK in één programma samenwerken om stedelijke kavelruil op de kaart te zetten.

Vertrouwen, energie en mandaat

De aanwezigen werden uitgenodigd om deel te nemen aan workshops en masterclasses. Conclusie van de aanwezigen was dat vertrouwen, energie en mandaat belangrijke elementen zijn bij stedelijke kavelruil. De toegevoegde waarde zit niet altijd in het daadwerkelijke ruilen maar vooral in het proces. Dit brengt de dialoog en daarmee de ontwikkeling op gang en dat is al winst.

 

Bekijk de presentaties van de workshops en masterclasses op de website van het stimuleringsprogramma.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster