of 62284 LinkedIn

CBS en Kadaster maken statistiek nieuwbouwtransacties

CBS en Kadaster maken statistiek nieuwbouwtransacties. Na een leegstandsmonitor en een prijsindex voor commercieel vastgoed, slaan CBS en het Kadaster nu de handen ineen voor het maken van nieuwbouwstatistieken
Kadaster Reageer

Na een leegstandsmonitor en een prijsindex voor commercieel vastgoed, slaan CBS en het Kadaster nu de handen ineen voor het maken van nieuwbouwstatistieken. Het nieuwste alliantie-initiatief.

Zowel het CBS als Kadaster ziet het als een maatschappelijke opdracht om steeds beter inzicht te bieden in de ontwikkelingen in de onroerendgoedmarkt. Belangrijk voor burgers, overheden, financiële instellingen en investeerders in onroerend goed.

 

Transparantie vastgoedmarkt

Menno Pover, Hoofd Producentenprijzen en Goederenproductie bij het CBS: “Het inzichtelijk maken van de vastgoedontwikkelingen is van belang voor bijvoorbeeld huizenbezitters en kopers om financiële afwegingen te kunnen maken. Maar ook economisch is het belang groot. Als er meer woningen worden verkocht heeft dat een positief effect op verschillende deelsectoren in de economie. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars, de bouw en de dienstverlening gerelateerd aan de aankoop van een woning. Daarnaast is het belangrijk voor het monitoren van de financiële stabiliteit.”

 

Statistiek van nieuwbouwtransacties

Een nieuw onderdeel van de samenwerking is de ontwikkeling van een statistiek van nieuwbouwtransacties, nu nog niet landelijk beschikbaar in Nederland. Deze statistiek is nu bijna gereed, maar we onderzoeken nog of meer uitsplitsingen van de statistiek mogelijk zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve technieken zoals text-mining en machine learning. Ook kijken we of hiermee binnen de notariële nieuwbouwtransacties onderscheid gemaakt kan worden tussen zelfbouw en projectbouw.

 

Samen ontwikkelen

In de verschillende projecten die lopen is samenwerking en het optimaal benutten van elkaars kennis van groot belang. Menno Pover: “Wij willen als partners een actueel en zo compleet mogelijk beeld geven van de vastgoedmarkt en de daarbij behorende verschillende deelmarkten.” Dat CBS en Kadaster beide een goed gevoel hebben over de samenwerking blijkt ook uit de toelichting van Michiel Pellenbarg, teammanager projecten en advies bij het Kadaster: “Door de samenwerking voorkom je dat je alleen vanuit de eigen kennis werkt aan een ontwikkelproces. Met ook nog het risico dat zowel CBS als Kadaster met een eigen ’informatieproduct‘ komt.”

 

Alliantie-overeenkomst

In juni 2017 hebben het CBS en Kadaster een alliantie-overeenkomst afgesloten die zich naast de bestaande samenwerking richt op gezamenlijke innovatie. Een belangrijk doel van de alliantie is om rijkere informatie te kunnen aanbieden, onder meer aan partijen die staan voor beleidskeuzes en complexe maatschappelijke opgaven. Actuele gezamenlijke ontwikkelingen zijn onder meer:

• 

monitoring van de Sustainable Development Goals binnen Nederland;

•  verbetering van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen;
• 

gebruiksmogelijkheden van Open data inventariseren en ontwikkelen en het aanbieden van Linked Open data;

• 

ontwikkelen van een leegstandsmonitor;

•  het identificeren en analyseren van nieuwbouwtransacties.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen