of 62284 LinkedIn

Bijdragen aan duurzame landregistratie in Benin

Bijdragen aan duurzame landregistratie in Benin. Landbouw en export bieden in Benin de beste kansen op economische groei en zelfredzaamheid. Het Kadaster gaat daarbij helpen
Kadaster Reageer

Landbouw en export bieden in Benin de beste kansen op economische groei en zelfredzaamheid. Het Kadaster gaat daarbij helpen.

De Nederlandse Ambassade in Cotonou wil bijdragen aan een beter ondernemersklimaat. Hierdoor kunnen arme boeren en boerinnen meer produceren en stijgt daarmee de voedselzekerheid. Zekerheid over grondeigendom en het verkrijgen van krediet zijn dan essentieel. Het Kadaster gaat daarbij helpen.

 

Steun Nederlandse ambassade

Een multidisciplinair team van het Kadaster, het Nederlandse adviesbureau MDF en l’Agence Nationale

du Domaine et du Foncier (ANDF) van Benin werken sinds het begin van dit jaar samen. Het project over landmanagement gebeurt met steun van de Nederlandse ambassade.

 

Nieuwe landorganisatie in Benin

Een duurzame landregistratie is een noodzakelijke voorwaarde bij het oplossen van onzekerheid over

grondeigendom en krediet. Een belangrijke stap is gezet toen in 2013 een nieuwe wet werd aangenomen door het Beninse parlement. Twee jaar later werd ANDF opgericht. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van een duurzaam nationaal landadministratiesysteem in Benin.

 

Meerjarenprogramma

ANDF is voortvarend aan de slag gegaan met het inrichten van kantoorgebouwen en met het werven van personeel. De organisatie moet in feite nog vanaf het begin worden opgebouwd. ANDF heeft het Kadaster gevraagd hen daarbij te ondersteunen. Op 26 januari ondertekenden beide organisaties een Memorandum of Understanding om een meerjarenprogramma voor te bereiden voor institutionele en technische ondersteuning. Het belangrijkste doel is om op nationaal niveau de economie te stimuleren, belastingen door te voeren en rechtszekerheid te waarborgen. Een uitdagende taak, waarbij ervaringen elders in de wereld goed benut kunnen worden.

 

www.kadaster.nl/internationaal

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen